Twoje konto

Wydarzenia
AAA
Wersja do druku

Kalendarium
Kalendarium
Konferencja FORGAZ 2018 – zakończona
Konferencja FORGAZ 2018 – zakończona

W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. 

 

Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień związanych z: wymaganiami jakościowymi dla przyrządów pomiarowych, wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym, materiałami kompozytowymi oraz polimerowymi do budowy sieci gazowych, oceną zgodności wyrobów do budowy sieci w trybie dobrowolnym (Rekomendacje oraz Opinie Techniczne), działaniami prośrodowiskowymi przemysłu gazowniczego, wprowadzaniem paliw alternatywnych do sieci gazowych. Zagadnienia te zostały przedstawione w postaci referatów w tracie sześciu sesji tematycznych. 

 

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. 

 
Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona
Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona

W dniach 3-4 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali: VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych". Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw. 
Konferencja Oleofuels 2017
Konferencja Oleofuels 2017

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się Konferencja Oleofuels 2017. Tematyka konferencji obejmie bieżące wyzwania i problemy, z jakimi boryka się branża HVO/HEFA oraz dyskusję i analizę aktualnej polityki i regulacji pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji. 

 

Na konferencji nie zabraknie również przedstawicieli Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - referat pt. Co-processing in light of the RED requirements wygłosi Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG-PIB, pani Delfina Rogowska. 

 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://www.wplgroup.com/aci/event/oleofuels/. 
Konferencja Środki Smarowe 2017 zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2017 zakończona

W dniach 10–12 maja 2017 r. w Krynicy Zdroju, INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy, wraz z CEC POLSKA, był organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2017. Wśród uczestników Konferencji byli obecni zarówno przedstawiciele przemysłu środków smarowych, producentów olejów bazowych, dodatków uszlachetniających, producentów aparatury badawczej oraz użytkowników, a także jednostek naukowych. Wśród szeroko dyskutowanej problematyki znalazły się oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się referaty zawierające wyniki prowadzonych projektów badawczych. 
Targi Expo-Gas w Kielcach
Targi Expo-Gas w Kielcach

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Instytut uczetniczyć będzie jako wystawca w targach Expo-Gas w Kielcach. Hale Targów Kielce, już po raz dziewiąty wypełnią się: sieciami, urządzeniami i odbiornikami gazowymi, nie zabraknie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w gazownictwie, na stoiskach będzie można spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu i nie tylko. Poprzednią edycję Targów EXPO-GAS odwiedziło 3.500 profesjonalnych zwiedzających 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Instytutu. Aby uzyskać bezpłatne zaproszenie wystarczy zarejestrować się online do dn. 21 kwietnia na stronie internetowej targów EXPO-GAS. 

| KomentarzeVII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw - zakończona
VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw - zakończona

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Krakowie w hotelu QUBUS odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw". Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego. 

Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw. 
Konferecja "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu", 21.10.2016
Konferecja "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu", 21.10.2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą", która odbędzie się w dn. 21 października 2016 r. w Warszawie, na terenie EXPO XXI. Patronat nad Konferencją, obok Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, objął Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Refert pt. "Nowa analiza emisyjności upraw rolniczych w Polsce na cele wytwórcze biopaliw. Podsumowanie projektu" wygłosi p. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Certfikacji Biopaliw i Biopłynów. 

 
Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy
Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy

Instytut Nafty i Gazu − Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny został Partnerem VI edycji Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 w Bełchatowie. Nasi eksperci – Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy oraz prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek – przedstawią uczestnikom Forum System certyfikacji biomasy do celów energetycznych V-Bioss INiG, którego właścicielem jest INiG-PIB. 

 

Co roku w Forum w Bełchatowie uczestniczy prawie 300 osób – w imieniu naszym oraz organizatora – powermeetings.eu zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów na stronie Organizatora. 
II Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości
II Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości

W dniach 5-6 października 2016 r. Instytut brał udział w odbywającej się we Wrocławiu II edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Stacja i Biznes Przyszłości, organizowanej przez Information Market S.A. Imprezie wystawienniczej towarzyszyły bezpłatne szkolenia oraz warsztaty o tematyce biznesowej i prawno-podatkowej. 

 

Instytut miał we Wrocławiu swoje stoisko, na którym prezentował ofertę w dziedzinie badania jakości paliw, ekspertyz związanych z paliwami oraz własny system kontrolowania jakości paliw CERTIX. 
X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016
X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Geopetrol 2016 nt.: Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 19–22.09.2016 r., z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy. 
Konferencja "EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential"
Konferencja "EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential"

EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential. Pod takim hasłem odbyła się w Wiedniu w dniach 30 05. do 02.06.2016 r. 78–ma konferencja EAGE - jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu na świecie, gromadzące tysiące specjalistów branży naftowej z całego świata. 

 

Wśród głównych paneli dyskusyjnych podczas tegorocznej konferencji tradycyjnie znalazły się: geofizyka, geologia, inżynieria złożowa. Poruszane były również aktualne zagadnienia związane ze złożami niekonwencjonalnymi m.in. gazu z formacji łupkowych shale gas czy gazu ściśniętego tight gas, jak również geologicznym składowaniem CO2. 
Konferencja Środki Smarowe 2016 zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2016 zakończona

W dniach 11–13 maja 2016 r. w Krynicy Zdroju odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2016, zorganizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. 

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w przemyśle i motoryzacji. Wśród szeroko dyskutowanej problematyki znalazły się badania stabilności smarów plastycznych, olejów silnikowych, przekładniowych oraz cieczy obróbczych. 
Konferencja FORGAZ 2016 zakończona.
Konferencja FORGAZ 2016 zakończona.

W dniach 13–15 stycznia 2016 r. INIG-PIB był organizatorem kolejnej VII już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. W referatach podjęto zagadnienia dotyczące: 

 • polityki prośrodowiskowej w przemyśle gazowniczym,
 • pomiarów i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • monitoringu jakości paliw gazowych,
 • zmian w Dyrektywie MID,
 • oceny zgodności z Dyrektywą MID, z zastosowaniem norm zharmonizowanych,
 • sposobów ograniczania nielegalnego poboru gazu,
 • diagnostyki sieci gazowych,
 • najnowszych rozwiązań w budowie i renowacji sieci gazowych.
| KomentarzeKonferencja BIOTRETH zakończona
Konferencja BIOTRETH zakończona

W dniach 25–26 listopada 2015 r. w Hotelu Holiday Inn City Center w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja BIOTRETH - Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój. Konferencja zorganizowana przez Pion Technologii Nafty INIG-PIB przy współpracy Stowarzyszenia Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA stanowiła jeden z elementów promocji wyników, kierowanego przez INiG-PIB, Projektu Badawczego BIOTRETH pt: „Wpływ uszlachetniania paliw bioetanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne, właściwości ekologiczne i emisję GHG silników o zapłonie iskrowym", realizowanego w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego. 
Konferencja KARPATY 2015 zakończona
Konferencja KARPATY 2015 zakończona

W dniach 22–25 września 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa, połączona z warsztatami terenowymi – KARPATY 2015, pt.: Wybrane aspekty systemu naftowego oraz nowe spojrzenie na geologię Karpat. Organizatorami konferencji byli: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytyt Badawczy oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytyt Badawczy. 

 

W sesji referatowo-posterowej, która odbyła się w pierwszym dniu Konferencji uczestniczyło 75 osób, m.in. przedstawiciele PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., AGH, Politechnik: Warszawskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetów: Wrocławskiego i Poznańskiego, PIG – PIB oraz INiG – PIB. Zaprezentowano 10 referatów (w tym 5 z Instytutu) oraz 7 posterów. 
Konferencja FUELS' ZOOM 2015 zakończona
Konferencja FUELS' ZOOM 2015 zakończona

W dniach 21–22 października 2015 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie odbyła się VI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM – 2015 pt.: Paliwa XXI wieku. 

 

Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku, organizatorami Konferencji byli: Pion Technologii Nafty INIG-PIB oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego. 

 

Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Gospodarki oraz Krajowa Izba Biopaliw. 
VI edycja konferencji Środki Smarowe zakończona!
VI edycja konferencji Środki Smarowe zakończona!

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. 

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w przemyśle i motoryzacji. Wśród szeroko dyskutowanej tematyki znalazły się oleje stosowane w motocyklach i silnikach gazowych oraz energooszczędne oleje silnikowe do samochodów osobowych. 
Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

W dniu 8 stycznia 2015 roku w Krakowie uroczyście obchodzono Jubileusz Instytutu, który – powołany do życia 7 stycznia 1945 roku w Krośnie, w kolebce przemysłu naftowego – za podstawowy cel miał wspomaganie rozwoju tego przemysłu. Pomimo licznych restrukturyzacji na przestrzeni lat, wielu wydzieleń i połączeń jednostek badawczych, zmian nazw oraz zwiększenia liczby lokalizacji m.in. o Kraków czy o Warszawę, a także podjęcia szeregu nowych kierunków badań, Instytut pozostał wierny swej misji. 

Więcej na stronie www.70lat.inig.pl 
Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014
Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014  

pt.: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania””, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 

Więcej na stronie http://archiwum.inig.pl/geopetrol2014/ 

| KomentarzeMiędzynarodowe Targi Chemiczne, 14-15.11.2012, Płock
Międzynarodowe Targi Chemiczne, 14-15.11.2012, Płock

W dniach 14-15.11.2012 r. odbedą się w Płocku Międzynarodowe Targi Chemiczne. Dla ponad 90 wystawców bedzie to okazja na zaprezentowanie swoich produktów i usług, a samym targom towarzyszyć bedzie konferencja, której tematyka dotyczyć będzie innowacji w przemyśle chemicznym. 

 

Moderatorami poszczególnych dyskusji bedą m.in.: 

 • doc. dr inż. Małgorzata Petzel i dr inż. Katarzyna Boczkowska (ekspertki z Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej),
 • dr Czesław Bugaj (PKN Orlen)
 • dr inż. Beata Altkorn, Kierownik Zakładu Analiz Naftowych INIG.
| KomentarzeII Polski Kongres Geologiczny
II Polski Kongres Geologiczny

W dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju  

odbędzie się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „GEOLOGIA JEDNA?!” 

Czytaj więcej...Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków

tel: +48 12 421 00 33
fax: +48 12 430 38 85


ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

tel: +48 12 653 25 12
fax: +48 12 653 16 65


ul. Łukasiewicza 1
32-094 Kraków

tel: +48 12 617 75 28
fax: +48 12 617 75 22

Oddział Warszawa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

tel: +48 22 632 17 99
fax: +48 22 632 63 13

Oddział Krosno
ul. Armii Krajowej 3
38-400 Krosno

tel: +48 13 43 689 41
fax: +48 13 43 679 71