Twoje konto

Aktualności - Wydarzenia
AAA
Wersja do druku

Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014
Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014  

pt.: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania””, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 

Więcej na stronie http://archiwum.inig.pl/geopetrol2014/ 

Aktualności - Wydarzenia | KomentarzeKonferencja Środki Smarowe 2014 - zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2014 - zakończona

W dniach 14–16.05.2014 r. w Hotelu „Klimek SPA” w Muszynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”. 

 

Organizatorami Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA 

Aktualności - Wydarzenia | KomentarzeInstytut multimedialnie
Instytut multimedialnie

– promocja projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". 

 

W czerwcu, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A oraz w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 odbył się cykl spotkań promujących projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". 

Podczas spotkań przedstawiano cele, założenia projektu i najważniejsze osiągnięcia. Z dużym zainteresowaniem przyjęto opracowaną w ramach działań multimedialną platformę edukacyjną na temat poszukiwania, wydobycia, przeróbki i użytkowania ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 

 

Aktualności - Wydarzenia | Komentarze Czytaj więcej...II Polski Kongres Geologiczny
II Polski Kongres Geologiczny

W dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju  

odbędzie się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „GEOLOGIA JEDNA?!” 

Aktualności - Wydarzenia Czytaj więcej...Konferencja FORGAZ 2012, Pomiar ilości i jakości gazu, Muszyna, 11-13 stycznia 2012
Konferencja FORGAZ 2012, Pomiar ilości i jakości gazu, Muszyna, 11-13 stycznia 2012

Tematyka Konferencji obejmować będzie całokształt zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu. 

 

 

Aktualności - Wydarzenia Czytaj więcej...Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników
Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników

03–05.11.2011 r., podczas Wystawy IWIS-2011 w Warszawie, odbył się I Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Rok 2011 obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Chemii oraz Rok Marii Skłodowskiej-Curie. 

Aktualności - WydarzeniabannerbannerbannerFormularz kontaktowy
Dane kontaktowe (e-mail)
Wiadomość

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków

tel: +48 12 421 00 33
fax: +48 12 430 38 85


ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

tel: +48 12 653 25 12
fax: +48 12 653 16 65


ul. Łukasiewicza 1
32-094 Kraków

tel: +48 12 617 75 28
fax: +48 12 617 75 22

Oddział Warszawa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

tel: +48 22 632 17 99
fax: +48 22 632 63 13

Oddział Krosno
ul. Armii Krajowej 3
38-400 Krosno

tel: +48 13 43 689 41
fax: +48 13 43 679 71