Leksykon, wydany dzięki finansowemu wsparciu firmy Orlen Oil, dedykowany jest pracownikom przemysłu naftowego, pracownikom instytutów badawczych, nauczycielom, studentom oraz użytkownikom przetworów naftowych i płynów eksploatacyjnych.

Wydawnictwo to jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej Instytutu Nafty i Gazu – PIB, tel.: 12 617 76 32, e-mail: nafta-gaz@inig.pl, w cenie 150 zł netto + 5% VAT za egzemplarz.