Docelowo liczba spółek w grupie PGNiG ma spaść do 14

Docelowo liczba spółek w grupie kapitałowej PGNiG ma spaść do 14 z 53 obecnie, a z programu dobrowolnych odejść skorzysta od stycznia około 900 osób. W czerwcu 2012 roku powstała spółka PGNiG Serwis, rozpoczynając proces tworzenia Centrum Usług Wspólnych, obejmujących funkcje finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi IT. Rozpoczęły się również przygotowania do przeprowadzenia w 2013 roku publicznej emisji akcji spółek PGNiG Poszukiwania oraz PGNiG Technologie. Trwa proces sprzedaży spółek Geovita, ITG i Nysa Gaz. Działania te w najbliższej perspektywie pozwolą na reorganizację działalności i pozostawienie w grupie kapitałowej pełnej własności 20% obecnie funkcjonujących spółek. Do spółek, w których PGNiG zachowa udziały, należą m.in.: PGNiG Norway, PGNiG Sales and Trading, PGNiG Termika, PGNiG Poszukiwania, PGNiG Technologie, EuRoPol Gaz, a także spółka dystrybucyjna oraz operator magazynów. Dotychczas reorganizacja PGNiG objęła centralę oraz oddziały spółki. Zmiany polegały na spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie biur w departamentach, znacznej redukcji stanowisk kadry zarządzającej oraz połączeniu działów o podobnych kompetencjach i zlikwidowaniu stanowisk o zbliżonych zakresach obowiązków. W wyniku redukcji zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych zmniejszyło się o 298 osób (przed zmianą pracowało na nich 677 osób).

PAP, 19 grudnia 2012 r.

 

PGNiG wygeneruje ok. 15 mld zł nadwyżki finansowej do 2020 rOKU

PGNiG przyjęło krótkoterminową strategię budowania wartości GK PGNiG do 2014 roku. Jej celem jest przygotowanie spółki do działania w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. GK PGNiG chce utrzymać pozycję lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną. Wdrożenie tej strategii ma wygenerować skumulowaną nadwyżkę finansową netto w wysokości 15 mld zł. PGNiG podtrzymuje cele strategiczne dotyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m sześc. i ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton rocznie w perspektywie 2015 roku. W ramach obszaru poszukiwań i wydobycia spółka będzie kontynuować rozpoznanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na posiadanych koncesjach, głównie w woj. pomorskim i lubelskim. Ponadto spółka zapowiada, że będzie intensyfikować poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w kraju na ok. 80 koncesjach. PGNiG zoptymalizuje działalność poszukiwawczą i wydobywczą poza granicami Polski, która będzie osobnym segmentem działania. Prace poszukiwawcze obejmują również współpracę z partnerami zewnętrznymi w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak np. w przypadku projektu KTC na koncesji Wejherowo oraz wspólnych prac z Grupą Lotos. Spółka chce także m.in. poprawiać efektywność obszaru sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożyć nową politykę marketingową i zintegrowaną ofertę produktową. Będzie ona obejmować oferty dual fuel i zmianę sposobu rozliczeń z klientami. PGNiG chce również rozwijać segment energetyki, poprzez rozpoczęcie budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem, m.in. w EC Stalowa Wola, EC Żerań i EC Łagisza, a także przebudowę kotłów węglowych na biomasę w EC Siekierki i zaangażowanie w budowę małych jednostek kogeneracyjnych w całym kraju.

CIRE.PL, PAP, 19 grudnia 2012 r.

 

KE rozpoczyna konsultacje społeczne ws. gazu z łupków

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie gazu z łupków w Europie. W przyszłym roku chce zaproponować „ramy zarządzania ryzykiem”, co może oznaczać nowe przepisy regulujące wydobycie tego surowca w Unii. Prowadzone przez internet konsultacje społeczne mają dotyczyć przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz z formacji łupkowych. W przyszłym roku ma się też odbyć formalny proces konsultacji, który obejmie m.in. regularne spotkania z państwami członkowskimi. W pierwszej połowie 2013 r. KE chce też przeprowadzić otwarte spotkanie konsultacyjne. Pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Komisję dotyczą możliwości i wyzwań związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, a także środków, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska. „Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych” – czytamy w komunikacie KE. Konsultacje, które są prowadzone we wszystkich językach UE, potrwają do 20 marca 2013 r. Później KE opierając się też na analizach prowadzonych od końca 2011 r. zaproponuje „ramy zarządzania ryzykiem”. Mają one umożliwić „usunięcie problemów regulacyjnych” i zapewnić maksymalną jasność prawa dotyczącego m.in. gazu z łupków.

PAP, 20 grudnia 2012 r.

 

Uruchomiono drugą nitkę ropociągu Syberia Wschodnia–Ocean Spokojny

Transnieft, państwowy koncern zarządzający wszystkimi rurociągami naftowymi w Rosji, oddał do użytku drugą nitkę ropociągu Syberia Wschodnia–Ocean Spokojny (WSTO), którym rosyjski surowiec płynie do krajów Azji, regionu Pacyfiku i USA. Budowa tego rurociągu to największy projekt infrastrukturalny w Federacji Rosyjskiej od rozpadu ZSRR – pochłonęła co najmniej 25 mld USD. W zamyśle Kremla, celem ukończonej inwestycji było uruchomienie eksploatacji bogatych pól naftowych Syberii Wschodniej, która w przyszłości – w obliczu prognozowanego spadku produkcji na Syberii Zachodniej i w regionie uralsko-nadwołżańskim – ma stać się jednym z głównych w Rosji ośrodków wydobycia ropy. Kremlowi chodziło też o zdywersyfikowanie eksportu surowca przez zwiększenie obecności FR na rynkach azjatyckich. Dotychczas ropa z Rosji trafiała głównie na rynki europejskie. Przed rozpoczęciem układania WSTO złoża naftowe Syberii Wschodniej, szacowane na co najmniej 1,6 mld ton, w ogóle nie były eksploatowane – przede wszystkim z powodu braku niezbędnej infrastruktury przesyłowej. WSTO liczy 4200 km. Prowadzi z miejscowości Tajszet w środkowej Syberii (okolice Irkucka) do Skoworodino w obwodzie amurskim, przy granicy z Chinami, a stamtąd do terminalu naftowego w porcie Koźmino nad Morzem Japońskim (część Oceanu Spokojnego). Budowa rurociągu ruszyła w 2006 roku. W pierwszej fazie – w 2009 roku – rurę o mocy przesyłowej 30 mln ton surowca rocznie doprowadzono do Skoworodino. Stamtąd ułożono odgałęzienie do Daqing w Chinach, przez które na tamtejszy rynek trafia 15 mln ton ropy rocznie. Drugie 15 mln ton transportowane jest koleją do Koźmino, skąd surowiec płynie do krajów Azji, regionu Pacyfiku i USA. Teraz przepustowość magistrali Tajszet–Skoworodino zwiększono do 50 mln ton surowca rocznie. Zbudowano też rurociąg Skoworodino–Koźmino, o mocy przesyłowej 35 mln ton ropy rocznie. Przepustowość odgałęzienia do Daqing pozostała bez zmian. Docelowo moce przesyłowe WSTO mają wynieść 80 mln ton, z czego 30 mln ton popłynie do Chin, a 50 mln ton – do Koźmino. Przepustowość magistrali ma być zwiększana w miarę wzrostu wydobycia ropy na Syberii Wschodniej. Aktualnie z Koźmino surowiec morzem transportowany jest do USA, Japonii, Chin, Korei Południowej, Singapuru i Malezji. Pod presją ekologów ropociąg odsunięto o 40 km na północ od jeziora Bajkał, najgłębszego jeziora na świecie. Jego zasoby wodne stanowią jedną piątą światowych zasobów słodkiej wody. W pierwotnej wersji rurociąg miał przebiegać w odległości 800 metrów od brzegów jeziora.

PAP, 26 grudnia 2012 r.

 

Rosjanie chcą odgrodzić Europę od kaspijskiego gazu

Wśród gazociągów będących w posiadaniu Rosjan jedynie gazociąg jamalski wykorzystuje w pełni swe moce przesyłowe. Połączenie ze Słowacją zużywa 71% mocy, gazociąg Kobryń–Brześć–Warszawa 59%, a Nord Stream – około 33%. Łączna wolna moc przesyłowa w rosyjskich gazociągach sięga 200 mld m sześc. To prawie trzy razy więcej niż planowana moc przesyłowa South Stream (63 mld m sześc.). Mimo tego Rosjanie są zdeterminowani by zrealizować projekt i rozbudować Nord Stream o dwie odnogi oraz zwiększyć przepustowość połączenia przez Białoruś. Całkowita moc przesyłowa rosyjskich gazociągów na koniec tej dekady sięgnie 318 mld m sześc., a kontrakty gwarantują sprzedaż na poziomie 158 mld m sześc.  Prawdopodobnie wymusi to porzucenie większości tras przesyłowych i przeniesienie przesyłu do gazociągów Nord Stream i South Stream. Może to świadczyć o chęci zablokowania możliwości sprowadzania przez Europę gazu z regionu kaspijskiego, poprzez zajęcie mocy przesyłowych na południu i wschodzie. Sprowadzanie kaspijskiego surowca przez rosyjskie terytorium będzie niemożliwe ze względu na zakaz międzynarodowego handlu gazem w Rosji. Takie intencje mają również tłumaczyć rosyjskie starania o wyłączenie nowych gazociągów z podlegania regulacjom III pakietu energetycznego UE.

Portal Europa Bezpieczeństwo Energia, 28 grudnia 2012 r.

 

British Gas poszuka węglowodorów w Boliwii

British Gas oraz brazylijski koncern Petrobras zostały zwycięzcami przetargu na poszukiwanie gazu ziemnego w Boliwii. W 2006 roku boliwijski rząd postanowił znacjonalizować aktywa naftowo-gazowe. Teraz jednak zwyciężyła chęć zbadania potencjalnych złóż węglowodorów. Koncesja przyznana brytyjskiemu koncernowi zlokalizowana jest w rejonie Huacareta, w południowej części kraju. O koncesję ubiegały się również takie spółki jak: Chevron, Statoil, chiński Sinopec czy koreański Kogas. Z początkowo planowanych pięciu koncesji państwowa spółka zdecydował się jednak przyznać tylko dwie.

PAP, 31 grudnia 2012 r.

 

OPEC z rekordowym zyskiem z eksportu ropy w 2012 r.

Wiadomo już, że średnia cena ropy Brent w 2012 roku będzie najwyższa w historii – ponad 111 USD za baryłkę. Oznacza to także, że najwyższe w historii będą zyski krajów OPEC z eksportu surowca. Według wstępnych szacunków kraje członkowskie kartelu zarobiły w tym roku 1,052 bln USD na naftowym eksporcie, czyli o 2,5% więcej niż przed rokiem. Byłby to najwyższy w historii zysk nie tylko w wartościach nominalnych, ale także po uwzględnieniu inflacji. Nawet w czasie największych kryzysów naftowych w latach 70. XX wieku rzeczywiste zyski OPEC nie były tak wysokie. Pewnym przetasowaniom uległ w 2012 r. podział tej kwoty pomiędzy kraje członkowskie kartelu. Zdecydowanie mniej niż przed rokiem zarobił Iran. To przede wszystkim efekt sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj przez USA i Unię Europejską. Udział Iranu w tegorocznych zyskach wyniesie około 6,5%, podczas gdy zwykle było to około 10%. Na irańskim embargo skorzystali inni producenci – przede wszystkim Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więcej niż rok temu zarobi także Libia, która odbudowuje się po wojnie domowej. Niepokoje społeczne na Bliskim Wschodzie przyczyniają się do utrzymywania wysokich cen surowca. Kraje członkowskie OPEC z tego regionu zmuszone były bowiem istotnie zwiększyć wydatki socjalne, które możliwe są tylko dzięki droższej ropie. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kraje takie jak Arabia Saudyjska czy ZEA potrzebują ceny ropy na poziomie ponad 80 USD za baryłkę, by zbilansować swoje budżety. Jeszcze dekadę temu równowaga ta możliwa była przy cenie rzędu 25 USD za baryłkę.

PAP, 31 grudnia 2012 r.

 

Firmy deklarują ponad 300 odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków

Według Ministerstwa Środowiska, firmy poszukujące gazu w złożach łupkowych w Polsce planują wykonać 306 odwiertów, z czego 123 to otwory obligatoryjne. Przeprowadzenie największej liczby odwiertów zadeklarowało PGNiG, które chce ich wykonać 96, z tym że aż 73 na koncesji Wejherowo. Na tej koncesji PGNiG musi wykonać 7 odwiertów, a pozostałe 66 może przeprowadzić jeśli będzie taka potrzeba. Drugą firmą, która zadeklarowała dużą aktywność w poszukiwaniu gazu z łupków w Polsce jest Lane Energy Poland, która chce wykonać 56 odwiertów. Natomiast amerykański Marathon Oil Poland oraz włoskie Eni planują przeprowadzenie po około 20 odwiertów. W ostatnio prezentowanej strategii dużą aktywność w poszukiwaniach gazu ze złóż łupkowych deklarował również PKN Orlen, który zapowiadał wykonanie ponad 50 odwiertów w latach 2013–2017, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w deklaracjach złożonych w Ministerstwie Środowiska. Dotychczas w Polsce wykonano 39 odwiertów w poszukiwaniu gazu w łupkach, z czego ponad połowę zrealizowały cztery firmy: Lane Energy Poland, Marathon Oil Poland, Orlen Upstream oraz PGNiG.

Rzeczpospolita, 2 stycznia 2012 r.

 

USA: Platforma wiertnicza zerwała się z holu i uderzyła w wybrzeże

Pracująca dla koncernu paliwowego Shell arktyczna platforma wiertnicza zerwała się z holu i uderzyła w brzeg niewielkiej wyspy w Zatoce Alaska; nie ma oznak wycieku ropy – poinformowała amerykańska straż wybrzeża. Do zdarzenia doszło w nocy, w trudnych warunkach pogodowych, w czasie manewrowania platformą. Ciągnięta przez dwa holowniki instalacja wiertnicza Kulluk zerwała się z jednej liny, co sprawiło, że nie mogła uniknąć kolizji z wybrzeżem wyspy Sitkalidak, należącej do Archipelagu Kodiak. 18-osobową załogę ewakuowano już wcześniej z powodu szalejącego na morzu sztormu. Na platformie znajdowało się ponad 526 tys. litrów oleju napędowego i 45 tys. litrów różnych smarów. Platforma Kulluk została zaprojektowana do wydobycia ropy na wodach arktycznych. Konstrukcja jest specjalnie wzmocniona aby wytrzymać kontakt z lodem, a jej kształt pozwala na łamanie zbliżającej się do niej kry.

PAP, 2 stycznia 2012 r.

 

Produkcja ropy w Rosji wzrosła w ubiegłym roku o 1,3%

Produkcja ropy wzrosła w Rosji w ubiegłym roku o 1,3%, do 518 mln ton, utwierdzając pierwszą pozycję tego kraju na globalnym rynku naftowym, przed Arabią Saudyjską. Dzienne wydobycie ropy zwiększyło się odpowiednio do 10,375 mln baryłek. Ponad 25% ubiegłorocznej produkcji (117,5 mln ton) przypadło na państwowy koncern Rosnieft, który w 2012 roku rozszerzył swój potencjał wydobywczy kupując brytyjsko-rosyjską spółkę TNK-BP.

PAP, 2 stycznia 2012 r.

 

PGNiG rozpoczęło wydobycie ropy i gazu w Norwegii

31 grudnia uruchomione zostało wydobycie ropy i gazu ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PGNiG posiada 11,92% udziałów w złożu, a jego operatorem jest BP. W ten sposób PGNiG stało się pierwszą polską spółką ze znaczącym wydobyciem ropy i gazu w ramach międzynarodowego projektu. To również pierwszy morski projekt wydobywczy PGNiG. Wydobycie PGNiG w Norwegii wyniesie w 2013 roku ok. 370 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami oraz ok. 0,3 mld m sześc. gazu. W 2014 roku planuje się wzrost wydobycia, ponieważ I kwartał 2013 r. wykorzystany będzie do rozruchu produkcji i sekwencyjnego włączania poszczególnych odwiertów do eksploatacji. Złoże Skarv położone jest na Morzu Norweskim, około 210 km na zachód od wybrzeża Norwegii, gdzie głębokość wody waha się pomiędzy 350 a 450 m. Złoże zostało odkryte w 1998 roku, a jego szacunkowe zasoby wydobywalne wynoszą ok. 13 mln ton ropy, 5,7 mln ton NGL i 43 mld m sześc. gazu. Zagospodarowanie złoża odbywa się przy pomocy nowej geostacjonarnej pływającej platformy produkcyjnej FPSO. Jest to największe tego typu urządzenie na świecie, operujące w trudnych warunkach pogodowych. Gaz ziemny z FPSO transportowany będzie poprzez istniejący system podmorskich gazociągów bezpośrednio na rynek europejski. Zagospodarowanie złoża Skarv to jeden z największych projektów inwestycyjnych w ostatnich latach w Norwegii. To również pierwszy zagraniczny projekt w Grupie PGNiG, który przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. Przy obecnych cenach rynkowych, planowane przychody w ciągu następnych trzech lat wyniosą ok. 400–500 milionów USD rocznie i będą generowane przy stosunkowo niewielkich kosztach własnych oraz braku obciążeń podatkowych w pierwszych latach produkcji.

CIRE.PL, 2 stycznia 2012 r.

 

Rosyjski gaz dla Korei

Rosja i obie Koree porozumiały się w sprawie budowy gazociągu oraz dostaw rosyjskiego gazu. Strony uzgodniły już kilka podstawowych kwestii. To nie było łatwe, bo obie Koree są w zasadzie w ciągłym stanie wojny, odgrodzone zasiekami z drutów kolczastych. Ustalono, że budową gazociągu na terytorium KRLD (długość 700 km) zajmie się wyłącznie Gazprom, z ewentualnym udziałem siły roboczej z Korei Północnej. Koszt budowy gazociągu przez terytorium tego kraju szacuje się na 2,5 mld USD. Z Korei Południowej do granicy z KRLD rurociąg układać będzie południowokoreański Kogas. Cały koszt projektu 1700-kilometrowego gazociągu do Korei Południowej szacuje się na nie mniej niż 7 miliardów euro. Jego przepustowość ma sięgnąć około 20 mld m sześc. rocznie. Dostawy mogą rozpocząć się już w 2017 r. i początkowo sięgną 10÷12 mld m sześc. rocznie. Nieoficjalnie mówi się, że cena rosyjskiego gazu byłaby aż o 30% niższa od ceny gazu kupowanego przez Południową Koreę w Katarze, Malezji, Omanie i Indonezji, i oscylowałaby wokół 360 USD za 1000 m sześc. surowca. Gaz będzie dostarczany prawdopodobnie wyłącznie do Korei Południowej. W Korei Północnej ponoć nie ma urządzeń, które pracowałyby na gaz ziemny. Północna Korea zyska też 100 mln USD rocznie z tytułu tranzytu.

Energia Gigawat, 3 stycznia 2012 r.

 

Małopolskie. Oskarżeni o sprzedaż 30 mln litrów fałszywego paliwa

O wprowadzenie do obrotu ponad 30 mln litrów fałszywego oleju napędowego o wartości ponad 60 mln zł oskarżyła krakowska prokuratura apelacyjna trzech biznesmenów z woj. małopolskiego. Sprzedawane na stacjach podrabiane paliwo uszkadzało silniki wysokoprężne. "Skierowaliśmy akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom: Tomaszowi R., Jarosławowi P. i Andrzejowi M., którym zarzucono działalność w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, dokonywanie fałszerstw dokumentów oraz pranie brudnych pieniędzy na kwotę 8 mln zł" – powiedział rzecznik prokuratury Piotr Kosmaty. Według śledczych oskarżeni kupowali w Rafinerii Trzebinia tzw. niepełnowartościowe komponenty ropopochodne, czyli m.in. olej do wyrobów ceramicznych, olej opałowy czy olej technologiczny. Za pomocą szeregu firm dokonywali tzw. obrotu fakturowego tak, żeby na samym końcu na fakturze widniał już pełnowartościowy olej napędowy. Na podstawie tych faktur paliwo było wprowadzane do obrotu poprzez hurtownie i stacje benzynowe. Jak ustalono w toku śledztwa, paliwo takie mogło uszkadzać filtry w nowoczesnych silniach wysokoprężnych. Oskarżeni w śledztwie przyznali się do winy. Dwóch z nich zadeklarowało chęć dobrowolnego poddania się karze: jeden – dwóch lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat; drugi – trzech i pół roku więzienia w zawieszeniu na 7 lat. Zaproponowali też grzywny po kilkaset tysięcy złotych. Prokurator zgodził się na takie propozycje kar. Jak zaznaczył Kosmaty, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie skierowała do sądu już pięć aktów oskarżenia w głównym wątku dotyczącym mafii paliwowej. W tym śledztwie oskarżono prawie 60 osób, 20 z nich zostało prawomocnie skazanych. "To jest kolejny akt oskarżenia i kolejne osoby. Mogę już powiedzieć, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku skierujemy jeszcze akty oskarżenia przeciwko co najmniej kilkunastu osobom i to nam pozwoli zakończyć aktami oskarżenia główny wątek mafii paliowej" – ocenił rzecznik. Prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie od lutego 2002 roku śledztwo dotyczy procederu dostaw paliw z wyłudzeniem akcyzy przez różne spółki oraz prania brudnych pieniędzy.

PAP, 3 stycznia 2012 r.

 

Zasoby gazu z łupków w Rosji szacowane na 5÷20 bln m sześc.

Zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji wynoszą 665÷680 bln m sześc., z czego tylko 3% przypada na gaz z łupków – szacuje Gazprom. Według Wiktora Skorobogatowa, dyrektora należącego do Gazpromu ośrodka analitycznego Zasoby Gazu, przemysłowa eksploatacja złóż tego surowca zakumulowanego w łupkach w Federacji Rosyjskiej rozpocznie się nie wcześniej niż w latach 2025–2030. Pod tym względem Rosja znacznie ustąpi USA, a także Chinom, które aktywnie przygotowują się do wydobycia gazu z łupków. Z łącznych zasobów gazu niekonwencjonalnego w FR około 75% przypada na surowiec występujący w postaci hydratów, około 15% na gaz w złożach o niskiej przepuszczalności i 7% na metan w pokładach węgla. Zdaniem Skorobogatowa, wydobycie metanu z pokładów węglowych na skalę przemysłową może ruszyć w FR po 2020 roku. Gazprom prowadzi już doświadczalne wydobycie takiego gazu w kilku miejscach, w tym w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym (Kuzbasie) na Syberii. Analityk Gazpromu ocenia, że zasoby gazu niekonwencjonalnego w Rosji są 2,5-krotnie większe niż gazu tradycyjnego. Ministerstwo Energetyki FR poinformowało niedawno, że chce zaproponować rządowi rozpoczęcie przygotowań do wydobycia ropy i gazu z łupków. Resort energetyki oświadczył, że choć na razie nie ma konieczności pozyskiwania paliwa z łupków, to Rosja powinna być przygotowana do takich projektów.

PAP, 4 stycznia 2012 r.

 

Duże zainteresowanie korzystaniem z terminalu w Świnoujściu

W trwającej procedurze badania rynku (tzw. market screening), chęć korzystania z terminalu LNG w Świnoujściu wyraziło już kilkanaście koncernów energetycznych oraz chemicznych z Polski i z zagranicy. Według Rafała Wardzińskiego, prezesa PLNG, w trwającej procedurze badania rynku zgłosiły się m.in. firmy skandynawskie i ukraińskie. Wyniki badania rynku mają być znane na przełomie stycznia i lutego – na ich podstawie może być podjęta decyzja o zwiększeniu mocy gazoportu z 5 do 7,5 mld m sześc. rocznie oraz o jego nowych usługach. Może być to przeładunek na cysterny samochodowe i kolejowe oraz mniejsze statki, jak również magazynowanie gazu. Zwiększenie mocy gazoportu wymagałoby budowy trzeciego zbiornika. PLNG prowadzi już studia wykonalności i analizę biznesową związaną z ewentualną rozbudową terminalu. Według Rafała Wardzińskiego większe zainteresowanie gazoportem ma kilka powodów: na światowych giełdach zwiększyła się podaż taniego surowca i pojawiła się perspektywa importu atrakcyjnego cenowo amerykańskiego LNG. Niemałe znaczenie mają też unijne regulacje dotyczące ograniczenia emisji spalin na Bałtyku, które mają spowodować, że statki zużywające obecnie olej, będą wykorzystywały LNG. Prezes PLNG zwrócił uwagę, że najwięcej firm pyta spółkę o usługę tankowania i przeładunku gazu na statki. PLNG planuje rozbudowę infrastruktury terminalu do wprowadzenia takiej usługi w II fazie projektu, czyli w latach 2017–2018. Wiele firm jest również zainteresowanych przewożeniem LNG cysternami do mniejszych instalacji regazyfikacyjnych, które miałyby być zlokalizowane w regionach, w których nie ma gazociągów.

Dziennik Gazeta Prawna, 7 stycznia 2012 r.

 

Iran. 40-procentowy spadek eksportu ropy z powodu sankcji

Irański minister ds. ropy naftowej Rostam Ghasemi poinformował o 40-procentowym spadku eksportu ropy z tego kraju w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Powodem są zachodnie sankcje. Ghasemi potwierdził też, że dochody ze sprzedaży ropy spadły w tym okresie o 45%. Publicznie irańskie władze wciąż minimalizują wpływ wprowadzonego przez Zachód w 2012 roku embarga na import ropy. Minister ds. ropy naftowej oczekuje, iż ten „znaczny spadek” utrzyma się w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku. Ghasemi mówił też, że Iran ma nadzieję sprzedawać 1,5 mln baryłek ropy dziennie w okresie od marca 2013 r. do marca 2014 r., czyli w przyszłym roku według kalendarza irańskiego. Z szacunków OPEC i Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) wynika, że eksport irańskiej ropy spadł o połowę w 2012 roku, osiągając poziom 1÷1,2 mln baryłek dziennie. W rezultacie produkcję zmniejszono o 20%, do poniżej 3 mln baryłek dziennie, czyli najniższego poziomu od zakończenia wojny iracko-irańskiej w 1988 roku. 1 lipca 2012 roku w życie wszedł unijny zakaz importu i transportowania ropy naftowej z Iranu oraz handlu tym surowcem, który miał zwiększyć presję na Teheran w kwestii jego programu nuklearnego. Zachód podejrzewa, że Iran potajemnie pracuje nad bronią nuklearną. Społeczność międzynarodowa domaga się od Teheranu m.in. wstrzymania wzbogacania uranu. Rząd Iranu konsekwentnie twierdzi, że jego program nuklearny ma charakter czysto cywilny.

PAP, 7 stycznia 2012 r.

 

Litwa nie wycofa się z uruchomienia terminalu LNG

Litwa nie wycofa się z uruchomienia w przyszłym roku pływającego terminalu LNG w Kłajpedzie, nawet jeżeli wynegocjuje dostawy tańszego gazu z Rosji. Jak powiedział nowy minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz, w najbliższych negocjacjach z Gazpromem temat ewentualnej rezygnacji Litwy z budowy terminalu w zamian za tańszy gaz nie wchodzi w grę. W październiku ubiegłego roku Litwa pozwała Gazprom o 1,9 mld USD odszkodowania za zawyżanie cen gazu. Wcześniej oskarżyła rosyjski koncern w Komisji Europejskiej o wykorzystywanie pozycji monopolistycznej na rynku. Gazprom jest jedynym dostawcą gazu na Litwę, której roczne zapotrzebowanie na to paliwo wynosi ok. 3 mld m sześc. W kwietniu Klaipedos Nafta podpisała umowę na dziesięcioletnią dzierżawę i obsługę pływającego terminalu LNG z norweska firmą Hoegh LNG. Terminal rozpocznie pracę już w 2014 r.

Rzeczpospolita, 8 stycznia 2012 r.

 

Ukraina kupiła od Gazpromu o 27% gazu mniej

Z danych za 11 miesięcy ub. roku wynika, że Ukraina kupiła od Gazpromu o 27% gazu mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mimo klauzuli take or pay w kontrakcie z Gazpromem, ukraiński Naftogaz zamierza płacić tylko za odebrany gaz. Od początku stycznia do końca listopada 2012 roku Ukraina odebrała od Gazpromu 30,4 mld m sześc. gazu, czyli o 27% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zgodnie z umową, Naftogaz powinien zapłacić Gazpromowi za dostawę minimum 41,6 mld m sześc. gazu. Średnioroczna cena gazu dla Ukrainy wynosiła w ub. roku 421 USD za 1000 m sześc.

Rzeczpospolita, 9 stycznia 2012 r.

 

Turcja. Banki sprzedają złoto, którym płaci się Iranowi za gaz

Tureckie banki nadal sprzedają złoto, którym płaci się Iranowi za dostawy gazu ziemnego, pomagając w ten sposób obejść nałożone na Teheran międzynarodowe sankcje finansowe. Wartość eksportu złota z Turcji do Iranu wzrosła skokowo z 54 mln USD w całym roku 2011 do 6,5 mld USD w ciągu pierwszych 11 miesięcy roku ubiegłego. Turcja jest największym importerem irańskiego gazu, ale na mocy zachodnich sankcji, jakie zarządzono wobec Teheranu w związku z jego kontrowersyjnym programem nuklearnym, nie może płacić za dostawy dolarami ani euro. Iran otrzymuje w tej sytuacji tureckie liry – walutę niezbyt liczącą się na międzynarodowych rynkach, ale idealną do zakupów złota w Turcji. Chociaż sprzedaż kruszcu nie jest łamaniem istniejących sankcji, to pomaga ona Teheranowi w utrzymaniu stabilności finansowej. Departament Stanu prowadzi rozmowy z Ankarą w sprawie przepływu złota do Iranu po tym, gdy w listopadzie Senat rozszerzył zakres sankcji, które miałyby teraz obejmować również handel metalami szlachetnymi. Minister gospodarki Turcji Zafer Caglayan oświadczył, że sprzedaż złota do Iranu będzie kontynuowana, gdyż zajmuje się tym tylko sektor prywatny, a nie państwo, i dlatego sankcje nie mają tutaj zastosowania. Uzależniona w znacznym stopniu od zagranicznych surowców energetycznych Turcja kupuje ponad 90% eksportowanego przez Iran gazu ziemnego, czyli około 10 mld m sześc. rocznie.

PAP, 8 stycznia 2012 r.

 

Orlen podpisał kontrakty na dostawy paliw za 10,6 mld zł

PKN Orlen podpisał trzy duże kontrakty na sprzedaż paliw. Umowy z firmami Lukoil, Shell i BP Europe są warte łącznie ok. 10,6 mld zł. Kontrakty przewidują sprzedaż benzyny i oleju napędowego dla ww. spółek. Szacunkowa wartość sprzedaży wyniesie odpowiednio: 1,55 mld zł, 2,3 mld zł i 6,75 mld zł. Umowy podpisane zostały na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

PAP, 8 stycznia 2012 r.

 

KE chce zaproponować nowe przepisy dla gazu z łupków

Trwają konsultacje społeczne i z krajami UE ws. gazu z łupków; intencją Komisji Europejskiej jest propozycja nowych przepisów środowiskowych jesienią tego roku – poinformował rzecznik KE ds. środowiska Joe Hennon. Rzecznik dodał, że przed KE jest decyzja, czy nowe przepisy regulujące środowiskowe aspekty wydobycia gazu z łupków w UE przyjmą postać odrębnej legislacji, czy też będą to przepisy zmieniające istniejące prawo UE. KE ma zaproponować nowe przepisy bazując na analizie wyników konsultacji społecznych i opracowań dotyczących wpływu wydobycia gazu z łupków na środowisko i zdrowie. Konsultacje społeczne mają potrwać do 20 marca 2013 r. Komisja zadała m.in. pytanie o to, jakie środki można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka wydobycia dla zdrowia i środowiska. Do podzielenia się poglądami na temat wydobywania gazu z łupków zaproszone są osoby prywatne, przedsiębiorcy, organizacje oraz instytucje publiczne. Łącze do formularza konsultacyjnego KE znajduje się na internetowej stronie polskiego Ministerstwa Środowiska. We wrześniu ub. roku na zlecenie KE powstał raport, z którego wynika, że wydobycie gazu z łupków może spowodować więcej szkód środowisku niż konwencjonalne wydobycie i że w obecnym prawie UE istnieją luki, m.in. w unijnej dyrektywie o ocenie oddziaływania na środowisko. Polska, która obok Wielkiej Brytanii chce wydobywać gaz z łupków, uważa, że nowe obostrzenia w unijnym prawie środowiskowym są niepotrzebne. Polscy europosłowie wskazują, że nowe przepisy mogą zmniejszyć opłacalność wydobycia gazu z łupków.

PAP, 8 stycznia 2012 r.

 

Arktyczny gazociąg Norwegii

Do końca 2016 r. Norwegowie zamierzają ułożyć gazociąg do południowego regionu Arktyki i rozpocząć eksploatację nowych złóż gazu w tym regionie. Gazociąg Polarled będzie najdalej na północ wysuniętym gazociągiem w Norwegii i zostanie ułożony na morzu, na głębokości sięgającej 1300 m. Budowa tego 480-kilometrowego połączenia będzie kosztować ponad 3,4 mld euro, a pieniądze te wyłoży Statoil oraz 10 jego partnerów. Polarled będzie mógł przesyłać ok. 25 mld m sześc. gazu rocznie. W pierwszym rzędzie gazociąg ma transportować gaz z nowych złóż Aasta Hansteen, które zawierają ok. 47 mld m sześc. gazu. Polarled ma również przesyłać gaz z mniejszych złóż: Linnorm, należących do Shella oraz Zidane, należących do RWE.

Wyborcza.biz, 9 stycznia 2012 r.

 

Portugalsko-brazylijskie konsorcjum odkryło nowe złoże ropy na Atlantyku

Spółki Galp Energia, Petrobras, QGEP i BEBPG odkryły nowe złoże ropy naftowej na dnie Oceanu Atlantyckiego. Portugalsko-brazylijskie konsorcjum znalazło zasobne w surowiec pokłady w odległości 232 km od brzegów Sao Paulo. Jak poinformował rzecznik prasowy spółki Galp Energia, Rui Costa, pierwsze badania dowiodły, że nowe złoże jest bogate w ropę naftową. Surowiec został znaleziony na głębokości 6000 metrów pod powierzchnią wody. Nowoodkryte złoże znajduje się na terenie obszaru poszukiwawczego BM-S-8, w Basenie Santos na Oceanie Atlantyckim, gdzie konsorcjum znalazło już wcześniej pokłady ropy naftowej. Kierownictwo spółki Galp Energia ocenia, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań nowego źródła wydobycie surowca ruszy nie wcześniej niż w 2018 r.

PAP, 9 stycznia 2012 r.

 

KE szykuje transportowy pakiet klimatyczny; chce zmniejszać zużycie ropy

Komisja Europejska przygotowuje pakiet klimatyczny dla transportu, który będzie zawierał europejską strategię ws. paliw. KE chce m.in. zredukować zależność transportu od ropy naftowej i promować elektryczne samochody, planuje też redukcję emisji z silników Diesla. „Musimy zastanowić się, w jaki sposób zredukujemy zależność od ropy naftowej – 96% naszego transportu jest od niej uzależnione” – podkreśliła rzeczniczka Komisji Europejskiej, Pia Ahrenkilde Hansen. Większość ropy, którą zużywa UE jest importowana. Według danych KE, wartość tego importu wynosi miliard euro dziennie. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa paliwowego celem działań KE jest ochrona środowiska. Komisja chce wprowadzania rozwiązań, które zwiększą popularność samochodów elektrycznych i hybrydowych. Według prognoz KE ten rozrastający się sektor może stworzyć ok. 700 tys. miejsc pracy – głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. „Kolegium komisarzy zdecydowanie wsparło dziś te propozycje ustawodawcze, uwzględniając potrzebę wprowadzenia alternatywnych paliw” – zapowiedziała Ahrenkilde Hansen. Poza tym Komisja pracuje również nad przepisami dotyczącymi poprawy jakości powietrza. Chodzi o ograniczenie emisji z pojazdów napędzanych olejem napędowym. Aby osiągnąć ten cel, przewiduje się m.in. surowsze badania norm pojazdów. Już w 2014 r. w życie wejdzie nowa, bardziej restrykcyjna norma Euro 6, która dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe. Według szacunków KE, dwutlenek azotu oraz inne zanieczyszczenia, które powstają w wyniku ruchu samochodów przyczyniają się do ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w Unii Europejskiej.

PAP, 9 stycznia 2012 r.

 

Amerykanie mają już „łupkowe” żniwa

W zeszłym roku dzięki obfitości gazu z łupków hurtowe ceny błękitnego paliwa w USA spadły aż o 31%. Wkrótce zaczną spadać również ceny ropy, a odczują to kierowcy na całym świecie – prognozuje amerykańska rządowa Agencja Informacji Energetycznej (EIA). W minionym roku średnia roczna cena gazu w USA wynosiła 98 USD za 1000 m sześc., podczas gdy rok wcześniej było to 142 USD – poinformowała EIA. Zeszłoroczne ceny hurtowe były najniższe od 1999 r.

Wyborcza.biz, 11 stycznia 2012 r.

 

Gazprom i Nowatek będą wspólnie produkować LNG na Jamale

Gazprom, kontrolowany przez państwo gigant gazowy, i Nowatek, największy niepaństwowy producent gazu w Rosji, zawarły porozumienie o powołaniu do życia spółki joint venture, która zajmie się wytwarzaniem LNG na Półwyspie Jamalskim. Szczegółów porozumienia nie podano do wiadomości publicznej. W końcu grudnia Gazprom zapowiedział, że w styczniu utworzy z Nowatekiem spółkę do eksploatacji złóż tambejskich, na Jamale. Gazprom podał, że otrzyma w niej 75% udziałów. Pozostałe 25% przypadnie Nowatekowi. Zasoby pól tambejskich szacowane są na ponad 1,5 bln m sześc. gazu i zdaniem ekspertów mogą zapewnić produkcję 20 mln ton LNG rocznie. Priorytetowym rynkiem joint venture Gazpromu i Nowateku będą kraje Azji i regionu Oceanu Spokojnego. Głównym projektem Nowateku jest Jamał LNG. Koncern jest właścicielem licencji na złoże Jużno-Tambejskie, którego zapasy szacowane są na 1,26 bln m sześc. gazu i 51,6 mln ton kondensatu. Projekt zakłada wybudowanie fabryki LNG o mocy 15,5 mln ton rocznie. Pierwsza część zakładów ma być uruchomiona w 2016 roku. Wartość całego przedsięwzięcia oceniana jest na 20 mld USD.

PAP, 10 stycznia 2012 r.

 

Czesi zyskali nową drogę importu rosyjskiego gazu

Kontrolowany przez RWE czeski operator gazowej sieci przesyłowej NET4GAS rozpoczął użytkowanie gazociągu Gazelle, dzięki któremu do Czech będzie mógł płynąć rosyjski gaz z pominięciem Ukrainy. Zlokalizowany w zachodnich Czechach 166-kilometrowy gazociąg Gazelle łączy dwa transgraniczne punkty przesyłowe na granicy czesko-niemieckiej: Olbernhau/Brandow i Rozwadow/Weidhaus. Na północy gazociąg łączy się z magistralą Opal, która z kolei połączona jest z Gazociągiem Północnym, transportującym rosyjski gaz przez Bałtyk do Europy. Na południu nowa magistrala połączona jest z siecią gazociągów Megal, łączących południowe Niemcy z Francją. Zdolności przesyłowe gazociągu Gazelle sięgają 30 mld m sześc. rocznie. Koszt inwestycji wyniósł ok. 10 mld koron (ok 1,611 mld zł).

CIRE.PL, 14 stycznia 2012 r.

 

Szwecja. Pierwszy prom pasażerski na gaz LNG wyruszył w rejs po Bałtyku

Pierwszy na świecie duży statek pasażerski zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG) wyruszył ze Sztokholmu w inauguracyjny rejs do fińskiego Turku. Mogący pomieścić 2800 pasażerów statek M/S Viking Grace to najbardziej ekologiczny prom na Morzu Bałtyckim. Dzięki wykorzystaniu LNG jednostka praktycznie nie emituje siarki, a emisja tlenków azotu jest mniejsza o 80÷90% w porównaniu z tradycyjnym paliwem opartym na ropie. Silnik emituje również o 20÷25% mniej dwutlenku węgla. W 2015 roku statki pływające po Bałtyku, zgodnie z dyrektywą UE, będą musiały używać paliwa niezawierającego siarki. Prom pasażersko-samochodowy o nazwie M/S Viking Grace rozpocznie regularne kursy na trasie Sztokholm–Turku–Sztokholm; po drodze zawijać będzie do portu na Wyspach Alandzkich. Jednostka została wybudowana w stoczni STX w Turku; kosztowała 240 ml euro.

PAP, 14 stycznia 2012 r.