Instytut multimedialnie – promocja projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

 

W czerwcu, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A oraz w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 odbył się cykl spotkań promujących projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Podczas spotkań przedstawiano cele, założenia projektu i najważniejsze osiągnięcia. Z dużym zainteresowaniem przyjęto opracowaną w ramach działań multimedialną platformę edukacyjną na temat poszukiwania, wydobycia, przeróbki i użytkowania ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

Założeniem platformy było dotarcie w przystępny i interesujący sposób do osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu węglowodorów i związanych z nim procesów. Platforma daje możliwość ugruntowania wiedzy w zakresie podstawowym oraz w atrakcyjny sposób zachęca do poszerzania zainteresowań w tej materii. Jej wielopłaszczyznowy charakter oraz wysoki poziom interaktywności wpisuje się w rozwój społeczeństwa informatycznego oraz jest odpowiedzią na jego potrzeby.

 

Zobacz Aplikację Multimedialną: http://www.inig.pl/rbook_inig/index.html