Tematyka konferencji obejmować bedzie zagadnienia dotyczące:

  • nowych technologii w pomiarach gazu,
  • monitoringu jakości paliw gazowych,
  • pomiaru ilości i jakości gazu w kontekście rozliczeń gazu w jednostkach energii (m.in. chromatografia on-line oraz urządzenia korelacyjne),
  • stosowania gazomierzy turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych i przeliczników w kontekście dyrektywy MID oraz Ustawy,
  • inteligentnego opomiarowania w gazownictwie,
  • specyfikacji gazomierzy miechowych pod kątem dokładności pomiarów rozliczeniowych,
  • ochrony środowiska w gazownictwie – pomiary i możliwości redukcji emisji metanu z sieci,
  • biometanu jako alternatywy dla gazu ziemnego,
  • oceny przygotowania klientów do odbioru gazu z regazyfikacji LNG – część II.


Więcej o konferencji tutaj.