Podstawowym celem II Polskiego Kongresu Geologicznego jest dążenie do promowania geologii w społeczeństwie oraz do integracji polskiego środowiska geologicznego.

 

Hasło kongresu „Geologia jedna?!” ma skłaniać do refleksji nad tempem i kierunkami rozwoju nauk geologicznych, wskazać korzyści płynące z integracji, wyzwalać synergię różnych środowisk: pracowników wyższych uczelni nauczających geologii, pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Polskiej Akademii Nauk, geologów-praktyków zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach przemysłu górniczego czy w administracji geologicznej.

 

Polska geologia ma nie tylko wspaniałą przeszłość i tradycje połączone z ogromnymi sukcesami –także współcześnie polska geologia rozwija się dynamicznie na wielu polach.
Spotkanie w ramach II Kongresu służyć będzie przekazaniu wiedzy o aktualnych osiągnięciach polskiej geologii w rozpoznaniu budowy geologicznej kraju, jego historii geologicznej, czy też jakże aktualnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa surowcowego kraju, geozagrożeń oraz zrównoważonego rozwoju. Kongres jest najszerszym forum geologicznym umożliwiającym dialog środowiska, integrację i kultywowanie wspaniałych tradycji zawodowych.

 

Więcej przeczytasz tutaj.