Twoje konto

index
AAA
Wersja do druku

Konferencja FORGAZ 2018 – zakończona
Konferencja FORGAZ 2018 – zakończona

W dniach 10–12 stycznia 2018 r. INiG – PIB był organizatorem VIII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja, która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. 

 

Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień związanych z: wymaganiami jakościowymi dla przyrządów pomiarowych, wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym, materiałami kompozytowymi oraz polimerowymi do budowy sieci gazowych, oceną zgodności wyrobów do budowy sieci w trybie dobrowolnym (Rekomendacje oraz Opinie Techniczne), działaniami prośrodowiskowymi przemysłu gazowniczego, wprowadzaniem paliw alternatywnych do sieci gazowych. Zagadnienia te zostały przedstawione w postaci referatów w tracie sześciu sesji tematycznych. 

 

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prezes Zarządu EuRoPol GAZ S.A. Piotr Tutak, Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. 

 
System KZR INIG wyróżniony w konkursie "Laur Innowacyjności 2017"
System KZR INIG wyróżniony w konkursie "Laur Innowacyjności 2017"

14 listopada, podczas uroczystej Gali Konkursu Laur Innowacyjności 2017, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, Delfina Rogowska, odebrała wyróżnienie dla INIG-PIB za projekt System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów - System KZR INIG. Wyróżnienie dla Systemu zostało przyznane w kategorii Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym. Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Nagrody trafiają do firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy. 
Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona
Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona

W dniach 3-4 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali: VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych". Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw. 
XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017
XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017

W dniach 09–11 października 2017 r., na Politechnice Warszawskiej odbyła się XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, której towarzyszył Konkurs Chemiczny – 6rd World Competition of Chemical Inventions. Podczas tegorocznych Targów IWIS 2017, w auli Politechniki, wystawcy z 32 krajów: Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Korei, Malezji, Polski, Rosji, Rumunii, Słowenii, Tajlandii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i innych, zaprezentowali ponad 400 wynalazków na 61 stoiskach. 
Konferencja Oleofuels 2017
Konferencja Oleofuels 2017

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się Konferencja Oleofuels 2017. Tematyka konferencji obejmie bieżące wyzwania i problemy, z jakimi boryka się branża HVO/HEFA oraz dyskusję i analizę aktualnej polityki i regulacji pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji. 

 

Na konferencji nie zabraknie również przedstawicieli Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - referat pt. Co-processing in light of the RED requirements wygłosi Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG-PIB, pani Delfina Rogowska. 

 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://www.wplgroup.com/aci/event/oleofuels/. 
Konferencja Środki Smarowe 2017 zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2017 zakończona

W dniach 10–12 maja 2017 r. w Krynicy Zdroju, INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy, wraz z CEC POLSKA, był organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2017. Wśród uczestników Konferencji byli obecni zarówno przedstawiciele przemysłu środków smarowych, producentów olejów bazowych, dodatków uszlachetniających, producentów aparatury badawczej oraz użytkowników, a także jednostek naukowych. Wśród szeroko dyskutowanej problematyki znalazły się oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się referaty zawierające wyniki prowadzonych projektów badawczych. 
Targi Expo-Gas w Kielcach
Targi Expo-Gas w Kielcach

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Instytut uczetniczyć będzie jako wystawca w targach Expo-Gas w Kielcach. Hale Targów Kielce, już po raz dziewiąty wypełnią się: sieciami, urządzeniami i odbiornikami gazowymi, nie zabraknie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w gazownictwie, na stoiskach będzie można spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu i nie tylko. Poprzednią edycję Targów EXPO-GAS odwiedziło 3.500 profesjonalnych zwiedzających 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Instytutu. Aby uzyskać bezpłatne zaproszenie wystarczy zarejestrować się online do dn. 21 kwietnia na stronie internetowej targów EXPO-GAS. 

| KomentarzeInstytut jako krajowa jednostka oceny technicznej (KJOT)
Instytut jako krajowa jednostka oceny technicznej (KJOT)

Na mocy Decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 2/KJOT/WB/17 INIG-PIB został wyznaczony jako KRAJOWA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ (KJOT), upoważniona do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) w zakresie wyrobów budowlanych, takich jak: kominy, przewody kominowe, urządzenia do ogrzewania pomieszczeń oraz rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

Do dnia 31.12.2016 r. wydawane były Aprobaty Techniczne. Aktualnie, we wskazanym obszarze, zastępują je Krajowe Oceny Techniczne. 

Czytaj więcej...VIII Międzynarodowa Konferencja East Meets West Kraków, 4–7 kwietnia 2017 r.
VIII Międzynarodowa Konferencja East Meets West Kraków, 4–7 kwietnia 2017 r.

W dniach 4–7 kwietnia 2017 r. roku w Krakowie odbędzie się VIII edycja międzynarodowej konferencji East Meets West – największego studenckiego kongresu z branży naftowo-gazowniczej w Europie. Uczestników tej konferencji będzie gościć Akademia Górniczo-Hutnicza. 

 

Od początku działalności w 2010 roku organizator konferencji East Meest West – Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje – współpracuje z największymi firmami naftowymi na świecie, dzięki którym z roku na rok rośnie ranga tego wydarzenia. W trakcie licznych wykładów, warsztatów czy debat organizatorzy konferencji goszczą wybitne osobistości z branży paliwowej oraz zarządu Society of Petroleum Engineers International. Konferencja co roku odwiedzana jest przez setki studentów z całego świata (w tym roku będzie ich ponad 160, z ponad 30 państw) oraz przedstawicieli firm. 
Leksykon przetworów naftowych i płynów eksploatacyjnych
Leksykon przetworów naftowych i płynów eksploatacyjnych

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się Leksykonu przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych, unikatowego na polskim rynku wydawnictwa. Zredagowany pod kierunkiem Wiesława Górskiego Leksykon zawiera ponad 4000 haseł z zakresu ropy naftowej i jej produktów, technologii przetwórstwa ropy naftowej, magazynowania ropy i produktów ropopochodnych, badań laboratoryjnych oraz urządzeń stosowanych w procesach przerobu ropy naftowej, wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.  

Czytaj więcej...VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw - zakończona
VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS' ZOOM 2016. pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw - zakończona

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Krakowie w hotelu QUBUS odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw". Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego. 

Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw. 
INIG-PIB laueratem konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2016
INIG-PIB laueratem konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2016

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie – w Warszawskim Domu Technika NOT – uroczysta gala połączona z ogłoszeniem wyników Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016". Ideą zorganizowania tego Konkursu, jak można przeczytać w regulaminie Konkursu, jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi. 
II Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości
II Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości

W dniach 5-6 października 2016 r. Instytut brał udział w odbywającej się we Wrocławiu II edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Stacja i Biznes Przyszłości, organizowanej przez Information Market S.A. Imprezie wystawienniczej towarzyszyły bezpłatne szkolenia oraz warsztaty o tematyce biznesowej i prawno-podatkowej. 

 

Instytut miał we Wrocławiu swoje stoisko, na którym prezentował ofertę w dziedzinie badania jakości paliw, ekspertyz związanych z paliwami oraz własny system kontrolowania jakości paliw CERTIX. 
Konferencja Geopetrol 2016 zakończona
Konferencja Geopetrol 2016 zakończona

W dn. 19 – 22.09.2016 r. Instytut był organizatorem X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej GEOPETROL 2016 pt.: Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów, Zakopane-Kościelisko. 

 

Tegoroczna konferencja zgromadziła rekordową ilość uczestników – około 360 osób, co tylko dowodzi, jak bardzo potrzebne jest integrowanie środowiska naukowego z kadrą inżynieryjną sektora nafty i gazu w celu podniesienia efektywności wydobycia węglowodorów. To dla nas niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ wpisuje się w naszą misję tworzenia i dzielenia się posiadaną wiedzą. 
Konferecja "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu", 21.10.2016
Konferecja "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu", 21.10.2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą", która odbędzie się w dn. 21 października 2016 r. w Warszawie, na terenie EXPO XXI. Patronat nad Konferencją, obok Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, objął Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Refert pt. "Nowa analiza emisyjności upraw rolniczych w Polsce na cele wytwórcze biopaliw. Podsumowanie projektu" wygłosi p. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Certfikacji Biopaliw i Biopłynów. 

 
Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy
Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy

Instytut Nafty i Gazu − Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny został Partnerem VI edycji Forum Technologii w Energetyce - Spalanie Biomasy, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 w Bełchatowie. Nasi eksperci – Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy oraz prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek – przedstawią uczestnikom Forum System certyfikacji biomasy do celów energetycznych V-Bioss INiG, którego właścicielem jest INiG-PIB. 

 

Co roku w Forum w Bełchatowie uczestniczy prawie 300 osób – w imieniu naszym oraz organizatora – powermeetings.eu zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów na stronie Organizatora. 
X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016
X Międzynarodowa Konferencja Geopetrol 2016

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Geopetrol 2016 nt.: Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 19–22.09.2016 r., z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy. 
Konferencja "EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential"
Konferencja "EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential"

EAGE 2016 - Efficient Use of Technology – Unlocking Potential. Pod takim hasłem odbyła się w Wiedniu w dniach 30 05. do 02.06.2016 r. 78–ma konferencja EAGE - jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu na świecie, gromadzące tysiące specjalistów branży naftowej z całego świata. 

 

Wśród głównych paneli dyskusyjnych podczas tegorocznej konferencji tradycyjnie znalazły się: geofizyka, geologia, inżynieria złożowa. Poruszane były również aktualne zagadnienia związane ze złożami niekonwencjonalnymi m.in. gazu z formacji łupkowych shale gas czy gazu ściśniętego tight gas, jak również geologicznym składowaniem CO2. 
Konferencja Środki Smarowe 2016 zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2016 zakończona

W dniach 11–13 maja 2016 r. w Krynicy Zdroju odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2016, zorganizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. 

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w przemyśle i motoryzacji. Wśród szeroko dyskutowanej problematyki znalazły się badania stabilności smarów plastycznych, olejów silnikowych, przekładniowych oraz cieczy obróbczych. 
Kolejna Giełda Wynalazków za nami
Kolejna Giełda Wynalazków za nami

W dniach 24 - 25 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się 23. Krajowa Wystawa - Giełda Wynalazków, nagrodzonych w 2015 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości. Celem imprezy była promocja polskich wynalazków, nagrodzonych na arenie międzynarodowej w minionym roku. 
Konferencja FORGAZ 2016 zakończona.
Konferencja FORGAZ 2016 zakończona.

W dniach 13–15 stycznia 2016 r. INIG-PIB był organizatorem kolejnej VII już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 pt.: Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja która odbyła się w Muszynie k. Krynicy. W referatach podjęto zagadnienia dotyczące: 

 • polityki prośrodowiskowej w przemyśle gazowniczym,
 • pomiarów i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • monitoringu jakości paliw gazowych,
 • zmian w Dyrektywie MID,
 • oceny zgodności z Dyrektywą MID, z zastosowaniem norm zharmonizowanych,
 • sposobów ograniczania nielegalnego poboru gazu,
 • diagnostyki sieci gazowych,
 • najnowszych rozwiązań w budowie i renowacji sieci gazowych.
| KomentarzePrzegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, grudzień 2015
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, grudzień 2015

Gazociąg Rembelszczyzna–Gustorzyn otwarty 

Jeden z kluczowych gazociągów w Polsce, został otwarty. Jak podkreślił prezes Gaz-Systemu Jan Chadam, wybudowana infrastruktura wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale też otwiera nowe możliwości rozwoju rynku. Gazociąg relacji Rembelszczyzna–Gustorzyn ma 176 km długości, przebiega przez 15 gmin województwa mazowieckiego i 6 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Budowa podzielona była na trzy etapy: Gustorzyn–Płock, Rembelszczyzna–Płońsk oraz Płock–Płońsk. Dzięki niemu będzie można nie tylko przesyłać więcej gazu do północno-wschodniej Polski, umożliwi on również zmianę systemu zasilania centralnej Polski poprzez odwrócenie kierunku przesyłanego gazu. Będzie też służył do napełniania PMG w Kosakowie i Mogilnie. Nowa nitka gazowa będzie także wspomagać pracę istniejących już gazociągów wysokiego ciśnienia.  

PAP, 5 października 2015 r. 
Konferencja BIOTRETH zakończona
Konferencja BIOTRETH zakończona

W dniach 25–26 listopada 2015 r. w Hotelu Holiday Inn City Center w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja BIOTRETH - Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój. Konferencja zorganizowana przez Pion Technologii Nafty INIG-PIB przy współpracy Stowarzyszenia Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA stanowiła jeden z elementów promocji wyników, kierowanego przez INiG-PIB, Projektu Badawczego BIOTRETH pt: „Wpływ uszlachetniania paliw bioetanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne, właściwości ekologiczne i emisję GHG silników o zapłonie iskrowym", realizowanego w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego. 
Konferencja FUELS' ZOOM 2015 zakończona
Konferencja FUELS' ZOOM 2015 zakończona

W dniach 21–22 października 2015 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie odbyła się VI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM – 2015 pt.: Paliwa XXI wieku. 

 

Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku, organizatorami Konferencji byli: Pion Technologii Nafty INIG-PIB oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego. 

 

Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Gospodarki oraz Krajowa Izba Biopaliw. 
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, październik 2015
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, październik 2015

Koncern Eni odkrył wielkie złoże gazu u wybrzeży Egiptu 

Włoski koncern energetyczny Eni poinformował o odkryciu gigantycznego złoża gazu ziemnego u śródziemnomorskich wybrzeży Egiptu. Firma szacuje złoże na 850 mld m3 gazu, co odpowiada 5,5 mld baryłek ropy naftowej. Eni twierdzi, że złoże rozpościera się na 100 km2 na egipskich wodach terytorialnych. Zasoby złoża Zohr mogą się okazać jednymi z największych na świecie i zaspokoić zapotrzebowanie Egiptu na gaz na przestrzeni dziesięcioleci. „To historyczne odkrycie będzie w stanie zmienić energetyczny scenariusz Egiptu” – powiedział dyrektor generalny ENI Claudio Descalzi. W czerwcu br. koncern Eni – największa zagraniczna firma energetyczna w Afryce – podpisał z Egiptem kontrakt o wartości ok. 2 mld $. Umowa zezwala kompanii na poszukiwania węglowodorów na Synaju, w Zatoce Sueskiej, na Morzu Śródziemnym i w Delcie Nilu. 

PAP, 30 sierpnia 2015 r. 
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, wrzesień 2015
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, wrzesień 2015

PGNiG przejęło kontrolę nad spółką Gas-Trading 

Gas Assets Management, spółka zależna PGNiG, sfinalizowała transakcję nabycia 36,17% akcji spółki Gas-Trading od PHZ Bartimpex – podała spółka w komunikacie. Grupa PGNiG posiada obecnie 79,58% akcji spółki Gas-Trading i przejęła nad nią kontrolę. Konsekwencją tej transakcji jest również pośrednio kontrola dodatkowych 4% akcji spółki EuRoPol Gaz, co oznacza, że obecnie GK PGNiG posiada łącznie 52% akcji tej spółki. 

PAP 16 lipca 2015 r. 
Konferencja KARPATY 2015 zakończona
Konferencja KARPATY 2015 zakończona

W dniach 22–25 września 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa, połączona z warsztatami terenowymi – KARPATY 2015, pt.: Wybrane aspekty systemu naftowego oraz nowe spojrzenie na geologię Karpat. Organizatorami konferencji byli: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytyt Badawczy oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytyt Badawczy. 

 

W sesji referatowo-posterowej, która odbyła się w pierwszym dniu Konferencji uczestniczyło 75 osób, m.in. przedstawiciele PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., AGH, Politechnik: Warszawskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetów: Wrocławskiego i Poznańskiego, PIG – PIB oraz INiG – PIB. Zaprezentowano 10 referatów (w tym 5 z Instytutu) oraz 7 posterów. 
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, sierpień 2015
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, sierpień 2015

Otwarto gazociąg pomiędzy Słowacją a Węgrami 

Przedstawiciel słowackiego operatora systemu gazociągowego Eustream Wagram Czugurjan poinformował o rozpoczęciu komercyjnej pracy słowacko-węgierskiego gazociągu o przepustowości 4,38 mld m3 rocznie. Wiosną 2014 roku słowacki premier Robert Fico i jego węgierski odpowiednik Wiktor Orban podczas uroczystej ceremonii dokonali symbolicznego otwarcia zaworów nowego gazociągu. Nowy dwukierunkowy gazociąg daje Słowacji możliwość dostępu do portów nad Morzem Adriatyckim, a Węgrom pozwoli przyłączyć się do zachodniego systemu dystrybucji gazu ziemnego. W przyszłości po uruchomieniu słowacko-polskiego odcinka zacznie funkcjonować w ramach Korytarza Północ–Południe. Będzie wtedy elementem szlaku łączącego kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwację, a także gazoporty w Świnoujściu i na wyspie Krk. Długość nowego gazociągu wynosi 110,7 km, z czego 92,1 km przechodzi przez Węgry, a pozostałe 18,6 km przez Słowację.  

BiznesAlert.pl, 2 lipca 2015 r. 
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, lipiec 2015
Przegląd wiadomości z czasopisma NAFTA-Gaz, lipiec 2015

ORLEN NIE WYCOFA SIĘ Z ŁUPKÓW 

Prezes Orlenu Jacek Krawiec zapowiedział, że koncern planuje kontynuację programu poszukiwań gazu w pokładach łupków w Polsce. – Potwierdziliśmy, że gaz w formacjach łupkowych jest, ale trudno w tej chwili określić precyzyjnie, kiedy będzie można go eksploatować na skalę przemysłową. W moim przekonaniu znacznie szybciej można byłoby dostosować technologie wydobywcze do warunków geologicznych w Polsce, gdyby prace prowadzone były nie tylko przez polskie firmy jak Orlen czy PGNiG – powiedział prezes Orlenu. Prezes Krawiec podkreślił również, że z powodu wycofywania się zagranicznych firm, dostosowywanie technologii potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano, jednak w jego przekonaniu tylko kwestią czasu jest pojawienie się technologii, która umożliwi regularną produkcję przemysłową. 

Dziennik Gazeta Prawna, 23 czerwca 2015 r. 

Czytaj więcej...Przegląd z czasopisma NAFTA-Gaz, czerwiec 2015
Przegląd z czasopisma NAFTA-Gaz, czerwiec 2015

Włosi dają zielone światło dla kaspijskiego gazu 

Włoski minister rozwoju ekonomicznego Federica Guidi podpisała dekret dający zgodę na budowę Gazociągu Transadriatyckiego. To ostateczny akt ratyfikacji budowy TAP we Włoszech. Gazociąg ma doprowadzać azerski gaz z granicy tureckiej, przez Grecję, Albanię i Adriatyk do Włoch. Budowa ma ruszyć w 2016 roku. Konsorcjum Szach Deniz wybrało projekt TAP w czerwcu 2013 r. jako inwestycję, która doprowadzi gaz ze złoża Szach Deniz-2 do Europy. Udziały w konsorcjum mają m.in. BP, SOCAR i Statoil. Po rezygnacji z budowy gazociągu South Stream przez Gazprom, TAP jest największą inwestycją energetyczną w tej części Europy, z perspektywą na zwiększenie przepustowości z pierwotnie zakładanych 10 mld m sześc. do 20 mld m szśc. rocznie, jeżeli pojawi się nowe źródło gazu. W ten sposób przez Południowy Korytarz Gazowy do Europy mogłoby docierać więcej surowca z regionu kaspijskiego. 

BiznesAlert.pl, 21 maja 2015 r. 
VI edycja konferencji Środki Smarowe zakończona!
VI edycja konferencji Środki Smarowe zakończona!

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. 

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w przemyśle i motoryzacji. Wśród szeroko dyskutowanej tematyki znalazły się oleje stosowane w motocyklach i silnikach gazowych oraz energooszczędne oleje silnikowe do samochodów osobowych. 
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj 2015
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj 2015

Miller: Gazprom nie potrzebuje Europy 

Szef Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że w przypadku stawiania dalszych warunków przez Komisję Europejską, możliwe jest przekierowanie dostaw gazu ze Starego Kontynentu do Azji, którą uważa za wyjątkowo perspektywiczny rynek. – Musimy zrozumieć, że LNG jest towarem, który może być szybko przekierowany z jednego regionu do drugiego. I nie ma powodu, aby na rynku europejskim był sprzedawany taniej, aniżeli w innych miejscach – szczególnie w Azji – stwierdził Aleksiej Miller. Dodał również, że niewątpliwym atutem zarządzanej przez niego firmy jest fakt, że plany strategiczne dopuszczają wariant związany ze znaczącym zmniejszeniem lub wręcz wstrzymaniem eksportu gazu do Europy. „Wolumen dostaw rosyjskiego surowca do Chin może być zwiększony nawet do 100 mld m sześc. i jest to liczba obejmująca wyłącznie złoża znajdujące się na Syberii Zachodniej” – skwitował. 

defence24.pl, 19 kwietnia 2015 r. 

Czytaj więcej...Przegąd wiadomości z czasopisma NAFTA-GAZ, kwiecień 2015
Przegąd wiadomości z czasopisma NAFTA-GAZ, kwiecień 2015

ORLEN ZWIĘKSZYŁ POJEMNOŚCI MAGAZYNOWE 

Podziemny magazyn ropy i paliw w Górze osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m sześc. – poinformował PKN Orlen. Obecnie do Grupy Orlen należy 57% pojemności magazynowych ropy naftowej oraz 46% paliw płynnych w Polsce. Spółka IKS Solino zakończyła zapoczątkowaną w 2011 roku rozbudowę magazynu ropy i paliw w Górze, i tym samym powiększyła pojemności magazynowe z 5,4 mln m sześc. do nieco ponad 6 mln m sześc. W ramach inwestycji zostały wytypowane dwie kawerny, z których dotychczas była eksploatowana sól pod postacią solanki, a które dzięki szeregu prac zostały przystosowane do magazynowania w nich produktów ropopochodnych. Jak podkreśla Orlen, kawerny magazynowe w Górze znajdują się ponad 300 m pod powierzchnią ziemi, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i są jednocześnie najtańszym sposobem składowania wielkich wolumenów zapasów ropy i paliw.  

CIRE.PL, 24 lutego 2015 r. 

| Komentarze Czytaj więcej...Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

PGNIG NADAL DOSTAJE OD GAZPROMU MNIEJ GAZU 

Od września ub. roku Gazprom dostarcza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu mniej gazu niż zamawia spółka. Mimo wszystko jest to dla PGNiG korzystna sytuacja. Rzeczniczka PGNiG Dorota Gajewska ujawnia, że poziom redukcji dostaw gazu od Gazpromu w stosunku do zamawianego dobowego wolumenu wynosił dotychczas od 6% do 46%. Jednocześnie zapewnia ona, że odbiorcy PGNiG nie muszą się obawiać o dostawy gazu, bo niedobory spółka pokrywa importem z kierunku zachodniego. Ograniczenie dostaw gazu przez Gazprom do Polski jest korzystne dla spółki z dwóch powodów. Po pierwsze PGNiG otrzymuje z tego tytułu upust od Gazpromu. Jak wynika z informacji spółki otrzymała ona już taką bonifikatę w III i IV kwartale ub. roku i każde kolejne ograniczanie też wiąże się z upustami. Natomiast druga korzyść dla PGNiG to możliwość zakupu tańszego gazu z kierunku zachodniego. 

Rzeczpospolita, 19 lutego 2015 r. 

Czytaj więcej...XXII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w roku 2014
XXII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w roku 2014

W dniach 17–18.02.2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w roku 2014. Giełda Wynalazków zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Polskiego Urzędu Patentowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Naczelnej Organizacji Technicznej. Instytut zgłosił 12 rozwiązań innowacyjnych, z których 8 decyzją jury zostało nagrodzonych kryształowymi statuetkami (z napisem: „Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej”) oraz otrzymały dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wręczył podsekretarz stanu w MNiSW prof. dr hab. Wodzisław Duch. 
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty

Energetyka gazowa zwiększy o 20% zapotrzebowanie na gaz 

Po realizacji inwestycji w energetykę gazową zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrośnie o około 3 mld m sześc. rocznie. Zgodnie z realizowanymi i planowanymi na najbliższe lata inwestycjami w budowę elektrociepłowni gazowych, do końca 2019 roku ma powstać 7 bloków gazowych o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 3000 MWe i cieplnej na poziomie 1700 MWt. Wśród inwestycji tych są m.in. inwestycje PGE w Elektrociepłowni Gorzów oraz w Bydgoszczy, PKN Orlen we Włocławku i w Płocku, a także w EC Żerań, w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz w Elektrowni Łagisza. 

CIRE.PL, Parkiet, 19 stycznia 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń

Eni nie sprzedaje już swoich udziałów w Saipem 

Eni wycofało się z planów sprzedaży swoich udziałów w firmie Saipem, budującej m.in. gazoport w Świnoujściu. Powodem takiej decyzji jest spadek wartości posiadanych przez Eni udziałów we włoskiej spółce z 5 do 2 mld USD. To jest z kolei konsekwencją spadających cen ropy oraz wycofania się Rosji z planów budowy gazociągu South Stream. W październiku 2014 r. pojawiły się informacje, że Eni zamierza sprzedać w 2015 roku część lub całość swoich udziałów w Saipem. Zainteresowanie ich zakupem wyrażał rosyjski Rosnieft. 

E.PL, 14 grudnia 2014 r. 

Czytaj więcej...Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

W dniu 8 stycznia 2015 roku w Krakowie uroczyście obchodzono Jubileusz Instytutu, który – powołany do życia 7 stycznia 1945 roku w Krośnie, w kolebce przemysłu naftowego – za podstawowy cel miał wspomaganie rozwoju tego przemysłu. Pomimo licznych restrukturyzacji na przestrzeni lat, wielu wydzieleń i połączeń jednostek badawczych, zmian nazw oraz zwiększenia liczby lokalizacji m.in. o Kraków czy o Warszawę, a także podjęcia szeregu nowych kierunków badań, Instytut pozostał wierny swej misji. 

Więcej na stronie www.70lat.inig.pl 
Instytut instytucją wdrażającą POIiŚ na lata 2014–2020
Instytut instytucją wdrażającą POIiŚ na lata 2014–2020

W dniu 18 grudnia 2014 r. Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podpisała umowę z Instytutem Nafty i Gazu-Państwowym Instytutem Badawczym, jako instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. 

 

Umowa dotyczy dwóch osi priorytetowych tego Programu: zmniejszenia emisyjności gospodarki oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Instytut, poprzez Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki, będzie Instytucją Wdrażającą dla: poddziałania 1.1.2 „Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do KSE" i działania 5.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej". 

POIiŚ na lata 2014–2020 będzie największym programem w nowej perspektywie finansowej z budżetem ponad 27 mld euro. 

| KomentarzePrzegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, grudzień
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, grudzień

OPRACOWANO MATERIAŁ, KTÓRY POZWOLI NA PRZEKSZTAŁCENIE 90% ENERGII SŁONECZNEJ W CIEPLNĄ  

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali nowy materiał oparty na nanocząsteczkach, który przekształca prawie 90% pobranego promieniowania słonecznego na energię cieplną. Naukowcy opracowali specjalną powłokę z nanostruktur borowo-krzemowych o wymiarach od 10 nm do 10 µm. Dzięki bogactwu struktur światło ulega pułapkowaniu, co pozwala na jego efektywniejsze wykorzystanie. Nowy materiał jest również bardzo trwały i ma utrzymać swoje parametry przez wiele lat użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych. Oprócz swoich wyjątkowych właściwości materiał ten jest bardzo łatwy w nanoszeniu – produkowany jest w formie sprayu, dzięki czemu może być rozpylany w cienkich warstwach.  

odnawialnezrodlaenergii.pl, 6 listopada 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, listopad
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, listopad

Na poszukiwania gazu w łupkach poszło 2,5 mld zł 

Według Kamlesha Parmara, prezesa spółki 3Legs Resources oraz Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, od 2010 roku poszukiwania gazu w złożach niekonwencjonalnych w naszym kraju pochłonęły już około 2,5 mld zł. Jak dodał szef 3Legs Resources i OPPPW, koszt wykonania odwiertu pionowego wynosi około 35,5 mln zł, a wykonanie odwiertu poziomego wraz z zabiegiem szczelinowania to koszt minimum 60 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na wykonanie badań sejsmicznych lub zakup i interpretację archiwalnych danych geologicznych. Niemałe koszty stanowią też opłaty koncesyjne i za użytkowanie górnicze. Te ostatnie na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosły 4-krotnie – podkreśla Parmar. W 2014 roku firmy zrzeszone w OPPPW wykonały 13 odwiertów badawczych, z czego 3 to odwierty horyzontalne. W porównaniu z rokiem ubiegłym, tempo prac nieznacznie spadło. 

Parkiet, 22 października 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, październik
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, październik

Exxon Mobil kończy wiercenia w Rosji. 

Exxon Mobil zapowiedział, że zatrzyma wiercenia w rosyjskiej Arktyce zgodnie z amerykańskimi sankcjami, które wprowadzają zakaz współpracy z rosyjskim sektorem naftowym. Exxon rezygnuje z koncesji i żadne dalsze prace nie będą tam wykonywane. W lipcu br. Exxon rozpoczął przenoszenie platformy West Alpha z Norwegii na wody rosyjskiej Arktyki. Amerykańska firma spodziewała się odkrycia wielkich zasobów ropy na Morzu Karskim. W tym celu podpisała w 2011 r. umowę poszukiwawczą z rosyjskim koncernem Rosnieft. Sankcje USA mają na celu uniemożliwienie przyszłej produkcji ropy z nowych złóż. Sankcje obejmują m.in. zakaz stosowania w Rosji wszystkich technologii dla sektora energetycznego umożliwiających poszukiwania i wydobycie ropy ze złóż głębinowych, arktycznych oraz niekonwencjonalnych. 

BiznesAlert.pl., 22 września 2014 r. 

Czytaj więcej...Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014
Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2014  

pt.: „Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania””, organizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 

Więcej na stronie http://archiwum.inig.pl/geopetrol2014/ 

Aktualności - Wydarzenia | KomentarzePrzegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, wrzesień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, wrzesień

REPSOL PRZYGOTOWUJE WIERCENIA POSZUKIWAWCZE U WYBRZEŻY WYSP KANARYJSKICH 

Rząd hiszpański dał zielone światło dla rozpoczęcia poszukiwań ropy naftowej u wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Prace tam rozpoczyna hiszpański Repsol. Koszt projektu wynosi 7 mld euro. W 2012 roku rząd udzielił zezwolenia na poszukiwania ropy u wybrzeży dwóch wysp: Fuerteventura i Lanzarote, ale rozpoczęcie prac zostało wstrzymane wskutek licznych protestów obrońców środowiska naturalnego. Decyzję o wstrzymaniu prac wydał sąd okręgowy. Po przeprowadzonych badaniach sprawa trafiła do hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który pomimo ponownych protestów lewicowych partii politycznych, związków zawodowych i ugrupowań ekologicznych, w czerwcu br. odrzucił wniosek o zakaz poszukiwań. Poszukiwania ropy rozpoczną się u atlantyckich wybrzeży obu wysp na polach Canary-1 i Canary-9. Partnerami koncernu Repsol w projekcie poszukiwawczym są firmy Woodside Energy Iberia i RWE Dea AG. 

BiznesAlert.pl, 14 sierpnia 2014 r. 
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, sierpień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, sierpień

MINISTERSTWO FINANSÓW WALCZY Z MAFIĄ PALIWOWĄ 

Spadła liczba cystern przewożących paliwo z Litwy. To efekt akcji, którą od połowy czerwca br. prowadzi kontrola skarbowa we współpracy z innymi służbami. Celem operacji jest ograniczenie wyłudzeń podatku VAT w branży paliwowej. Służby sprawdzają cysterny z olejem napędowym przywożonym do Polski z Litwy i Białorusi. Próbują też ustalić, kto jest faktycznym odbiorcą paliwa i czy firmy wprowadzające olej na polski rynek płacą od niego VAT i akcyzę. Przez pierwsze 2 dni akcji wytypowano kilkadziesiąt podmiotów, wobec których prowadzone będą postępowania, jak również zabezpieczono 5,5 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. W ciągu zaledwie kilku dni trwania operacji liczba cystern z Litwy spadła z ok. 300 do kilkudziesięciu na dobę. 

Dziennik Gazeta Prawna, 7 lipca 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, lipiec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, lipiec

CANADIAN INTERNATIONAL OIL WYCOFAŁ SIĘ Z POSZUKIWAŃ W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Canadian International Oil zrezygnował z otrzymanych koncesji „Skarżysko-Kamienna” i „Ostrowiec Świętokrzyski”, nie podając przyczyn rezygnacji. Obecnie żaden koncern nie poszukuje surowca w tym regionie Polski. Prof. Wiesław Trela ze świętokrzyskiego oddziału PIG uważa, że koncerny uznały zapewne, że brak jest perspektyw do kontynuowania badań, a same złoża mogą być nieopłacalne, co jednak nie przekreśla możliwości znalezienia gazu w pokładach łupków na tym terenie.  

gazlupkowy.pl, 16 czerwca 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, czerwiec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, czerwiec

Największe odkrycie naftowe od 20 lat 

Rosyjskie ministerstwo surowców naturalnych poinformowało o odkryciu pola naftowego Wielikoje o potencjalnych zasobach 300 mln ton ropy naftowej oraz 90 mld m3 gazu ziemnego. To największe odkrycie w tym zakresie od 20 lat. Złoża znajdują się w Regionie Astrachańskim i należą do firmy ATB. Prawdopodobnie w przyszłości przejmie je Rosnieft – zdolny do udźwignięcia inwestycji niezbędnych do rozpoczęcia wydobycia, szacowanych obecnie na 1,5 mld USD. 

Biznes Alert, 22 kwietnia 2014 r. 

Czytaj więcej...Konferencja Środki Smarowe 2014 - zakończona
Konferencja Środki Smarowe 2014 - zakończona

W dniach 14–16.05.2014 r. w Hotelu „Klimek SPA” w Muszynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”. 

 

Organizatorami Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA 

Aktualności - Wydarzenia | KomentarzeIII Konferencja ShaleScience
III Konferencja ShaleScience

W dniach 09–10 czerwca 2014 r. odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie III Konferencja ShaleScience pt. Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych ukierunkowana na wprowadzanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. 

 

Podczas III Konferencji ShaleScience dyskusja skoncentrowana będzie na porównaniu polskich formacji geologicznych dolnego paleozoiku z nielicznymi analogami występującymi w Ameryce Północnej. 
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj

Geofizyka Kraków rozpoczyna działalność w Omanie 

Geofizyka Kraków przystąpiła do realizacji dużego kontraktu na prace sejsmiczne dla MOL Oman – spółki należącej do węgierskiego koncernu naftowego MOL. Prace zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Pustyni Al-Rub Al-Khali, największej piaszczystej pustyni świata. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2014 roku. Leżący na Półwyspie Arabskim Sułtanat Omanu zajmuje 20 miejsce wśród największych eksporterów ropy naftowej na świecie. Udokumentowane zasoby tego surowca szacowane są tam na około 5,5 mld baryłek, a dzienna produkcja przekracza 900 tys. baryłek. – Kraje arabskie są naturalnym kierunkiem w naszej branży, szczególnie te leżące na samym Półwyspie Arabskim. Oman jest krajem nie tylko zasobnym w ropę, ale także bezpiecznym i otwartym dla przedsiębiorstw z zagranicy – komentuje Leopold Sułkowski, prezes Geofizyki Kraków. 

CIRE.PL, 1 kwietnia 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, kwiecień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, kwiecień

PGNIG UTWORZY SPÓŁKĘ, KTÓRA BĘDZIE KUPOWAĆ GAZ PRZEZ GIEŁDĘ 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w II kwartale 2014 r. utworzy spółkę PGNiG Detal, która będzie kupować gaz przez giełdę – poinformował prezes PGNiG Mariusz Zawisza. „Zamierzamy tej spółce sprzedawać gaz przez TGE” – powiedział. Zawisza liczy, że URE, podsumowując działania związane z liberalizacją rynku w 2013 r., uwzględni realność wykonania obliga. Jego zdaniem poziom obliga zapisany na ten rok, czyli 40%, jest poziomem wysokim. „My możemy realizować takie poziomy sprzedaży, problem w tym, by znaleźli się kupujący” – powiedział wiceprezes PGNiG Jarosław Bauc. „W sytuacji braku popytu jedynym wyjściem jest powołanie własnej spółki czy spółek i sprzedawanie im gazu za pośrednictwem giełdy” – dodał. 

CIRE.PL, PAP, 5 marca 2014 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

PGNiG wycofuje się z egipskiej koncesji i likwiduje oddział w Egipcie 

Z powodu negatywnych wyników poszukiwań i niskich szans na odkrycie złóż węglowodorów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowało się nie przedłużać koncesji Baharyia w Egipcie. Oznacza to likwidację oddziału PGNiG w tym kraju. Prowadzone analizy ekonomiczne wykazały, że ewentualnie możliwe do odkrycia zasoby ropy nie gwarantują dodatniego wyniku finansowego – poinformowała spółka. Ryzyko prowadzenia działalności poszukiwawczej w Egipcie istotnie zwiększyło się z uwagi na przedłużającą się, niestabilną sytuację polityczną. „Z tych powodów, podjęta decyzja w sprawie koncesji Baharyia, a w konsekwencji likwidacja Oddziału w Kairze są jak najbardziej uzasadnione” – podało PGNiG. 

PAP, 29 stycznia 2014 r.  

Czytaj więcej...Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty
Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty

Koncern Eni rezygnuje z dwóch koncesji na wydobycie gazu z łupków 

„Włoski koncern Eni nie przedłużył dwóch z trzech posiadanych koncesji na poszukiwania gazu ziemnego w łupkach w Polsce: Młynary i Malbork, w wyniku czego koncesje wygasły, zgodnie z terminem ich ważności. Trzecia koncesja – Elbląg, nadal obowiązuje” – poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Paweł Mikusek. Wcześniej decyzje o wycofaniu się z poszukiwań gazu z łupków w Polsce podjęły koncerny: Exxon, Talisman i Marathon Oil. Do końca ub. roku w naszym kraju wykonano ok. 50 odwiertów w poszukiwaniu gazu zakumulowanego w złożach niekonwencjonalnych. 

PAP, 14 stycznia 2014 r. 

| Komentarze Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń

KRAKÓW. CENTRUM FINANSOWO-KSIĘGOWE SHELL ZATRUDNI PONAD 150 OSÓB 

Koncern petrochemiczny Shell rozbuduje swoje centrum finansowo-księgowe w Zabierzowie k. Krakowa, znajdujące się na terenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma zamierza utworzyć tam co najmniej 150 nowych miejsc pracy. „Obecnie Shell Polska zatrudnia na terenie strefy prawie 2 tysiące osób. To jedno z największych centrów usług posiadających swoje oddziały na terenie Krakowa” – zaznaczyła w komunikacie Wiesława Kornaś-Kita, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Shell to globalna grupa firm energetycznych i petrochemicznych, zatrudniająca około 93 tys. pracowników w ponad 90 krajach świata. 

PAP, 12 grudnia 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, grudzień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, grudzień

PGNiG testuje przepływ gazu przez punkt wyjścia Hermanowice 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę z ukraińską firmą DTEK Trading na dostarczenie gazu ziemnego w ramach testowania możliwości jego transportu przez terytorium Polski do punktu wyjścia z krajowego systemu przesyłowego w Hermanowicach. Test, w ramach którego zostanie przesłane maksymalnie 3,5 mln m sześc. gazu na dobę, rozpoczął się 28 października i potrwa kilka dni. W punkcie Hermanowice, na granicy polsko-ukraińskiej, operator gazociągów przesyłowych oferuje moce na zasadach przerywanych, z czwartym, najniższym stopniem pewności dostaw. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku próbnej dostawy, PGNiG przeanalizuje możliwość realizowania dostaw o dłuższym horyzoncie czasowym. 

CIRE.PL, 29 października 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, listopad
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, listopad

PGNiG odkrył złoże gazu w Libii 

PGNiG odkryło w Libii na koncesji Murzuq złoża gazu ziemnego. Na pierwszym odwiercie PGNiG uzyskało przepływ gazu na poziomie ok. 115 tys. m sześc. na dobę. Pomimo że szacunkowe zasoby gazu na należących do PGNiG koncesjach mogą wynosić prawie 150 mld m sześc., spółka podchodzi do obecnego odkrycia bez entuzjazmu i chce zrezygnować z poszukiwań w Afryce Północnej, wycofując się zarówno z Libii, jak i z Egiptu, gdzie wykonała już zobowiązania koncesyjne. Zmiany te mają znaleźć się w nowej strategii poszukiwawczo-wydobywczej, którą spółka ogłosi w najbliższych tygodniach. Już w sierpniu br. Jerzy Kurella, p.o. prezesa PGNiG, zapowiadał wycofanie się spółki z poszukiwań surowców w obszarach o mniejszej stabilizacji politycznej i przesunięcie ich tam, gdzie takie ryzyko nie występuje, zwiększając zaangażowanie w Norwegii i przejmując kolejne złoża ropy oraz pozyskując koncesje wydobywcze w Ameryce Północnej. 

Dziennik Gazeta Prawna, 1 października 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, październik
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, październik

Ile Amerykanie zyskali dzięki łupkom? 

Dzięki gazowi z łupków i niższym kosztom energii, w budżetach amerykańskich gospodarstw domowych w ub. roku pozostało średnio 1200 USD. Z raportu IHS Global Insight wynika, że oszczędności gospodarstw domowych w związku z tańszą energią z gazu z łupków nadal będą rosły i w roku 2020 osiągną poziom przekraczający 2700 USD, a do roku 2025 wzrosną do 3500 USD. Jednocześnie autorzy raportu wyliczyli, że dzięki rozwojowi poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych znalazło w ub. roku 2,1 mln osób, a do 2025 r. ta gałąź gospodarki stworzy 3,9 mln nowych miejsc pracy. 

pb.pl, 16 września 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, wrzesień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, wrzesień

Płynie polski gaz z łupków 

Z odwiertu w pobliżu Lęborka na Pomorzu od ponad miesiąca wydobywany jest gaz ziemny z formacji łupkowych. Z odwiertu, który wykonała firma Lane Energy Poland, wydobywa się ok. 8 tys. m3 gazu na dobę. „To bardzo dobra informacja dla Polski i dla europejskiej geologii naftowej” – mówi Piotr Woźniak, wiceminister środowiska i główny geolog kraju. Dodaje, że wydajność odwiertu jest niższa niż na polach gazowych w USA i Kanadzie, natomiast jest to pierwszy tak dobry rezultat w historii rozpoznawania złóż niekonwencjonalnych na Starym Kontynencie. „I co najważniejsze: po krótkiej stymulacji gaz wypływa samodzielnie od ponad miesiąca. Taki wynik powinien zachęcić inne firmy do przyspieszenia prac na koncesjach, zwłaszcza że od kilku tygodni obowiązują usprawnione procedury oceny oddziaływania wierceń na środowisko” – ocenia Woźniak. Odwiert wykonała firma kontrolowana przez amerykański koncern ConocoPhilips. Wykonano go w czerwcu 2011 r. 

PAP, 28 sierpnia 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, sierpień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, sierpień

Energetyka ma płacić za wodę 

Zgodnie z założeniami do nowej ustawy – Prawo wodne, przygotowanymi w Ministerstwie Środowiska, energetyka i firmy szukające gazu w pokładach łupków będą musiały płacić za – dotychczas bezpłatne – korzystanie z wód powierzchniowych. Resort środowiska tłumaczy, że zgodnie z wymogami unijnymi Polska musi zlikwidować również zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody na potrzeby energetyki wodnej. Nic nie wiadomo jeszcze o wysokości opłat. Komisja Europejska udostępniła dane robocze, z których wynika, że za zużycie 1 m sześc. wody do chłodzenia elektrowni w 2012 r. płacono w Słowenii 0,00642 euro, a w Czechach w 2011 r. średnia wynosiła już ponad 3 eurocenty za 1 m sześc. Zgodnie z planami nowe Prawo wodne ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. 

Dziennik Gazeta Prawna, 26 czerwca 2013 r. 

Czytaj więcej...Instytut multimedialnie
Instytut multimedialnie

– promocja projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". 

 

W czerwcu, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A oraz w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 odbył się cykl spotkań promujących projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". 

Podczas spotkań przedstawiano cele, założenia projektu i najważniejsze osiągnięcia. Z dużym zainteresowaniem przyjęto opracowaną w ramach działań multimedialną platformę edukacyjną na temat poszukiwania, wydobycia, przeróbki i użytkowania ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 

 

Aktualności - Wydarzenia | Komentarze Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, lipiec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, lipiec

95-procentowy spadek wydobycia ropy w Syrii 

Syria wydobywa obecnie 20 tys. baryłek ropy dziennie, co oznacza spadek o 95% w porównaniu z okresem sprzed kryzysu trwającego od marca 2011 roku; wówczas produkowano 380 tys. baryłek ropy dziennie. Zdaniem ministra ds. ropy naftowej i bogactw naturalnych Sulejmana al-Abbasa, spadek ten jest efektem „terroryzmu ugrupowań zbrojnych, a także embarga nałożonego na Syrię przez kraje zachodnie”. Minister przypomniał też, że o połowę, z 30 mln do 15 mln m sześc. dziennie, spadło wydobycie gazu. Potwierdził, że obecnie Syria importuje ropę i jej produkty o wartości 500 mln USD miesięcznie. UE nałożyła na Syrię sankcje w postaci zakazu importu ropy i paliw we wrześniu 2011 roku w związku z brutalnym tłumieniem antyrządowych protestów przez reżim prezydenta Baszara el-Asada. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie szacuje, że w konflikcie w Syrii zginęły już co najmniej 94 tysiące osób. 

PAP, 29 maja 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, czerwiec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, czerwiec

PGNIG chce sprzedać udziały w kilkunastu koncesjach 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poszukuje chętnych do zakupu mniejszościowych udziałów w kilkunastu należących do spółki koncesjach na poszukiwanie oraz rozpoznawanie konwencjonalnych złóż ropy i gazu. PGNiG zamierza sprzedać po 49% udziałów w 19 koncesjach. Powodem tych działań jest chęć pozyskania dodatkowego finansowania, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Na złożenie ofert ewentualni nabywcy udziałów w należących do PGNiG koncesjach będą mieli czas do końca czerwca; podpisanie pierwszych umów sprzedaży spodziewane jest na październik. Na sprzedaż wystawiono po kilka koncesji z terenu województw małopolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz po jednej z dolnośląskiego i lubelskiego, a także dwie ze śląskiego. 

Rzeczpospolita, 6 maja 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, maj

KE pozywa Polskę do trybunału UE za dyrektywę o energii odnawialnej 

Komisja Europejska pozwała Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. KE zaproponowała dla Polski dzienną karę ponad 133 tys. euro, płatną od wyroku do wdrożenia przepisów UE. „Kara musi być wypłacona tylko wówczas, gdy wyrok wyda Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeśli Polska zatwierdzi krajowe prawo, które rzeczywiście wdraża naszą dyrektywę, wtedy może uniknąć kary” – powiedziała rzeczniczka KE ds. energii Marlene Holzner. Dodała, że zdaniem KE przedstawione dotąd przez Polskę przepisy nie wdrażają zasadniczych elementów dyrektywy. Dyrektywa, której celem jest osiągnięcie w Unii Europejskiej 20-proc. udziału energii odnawialnej do 2020 r., powinna być wdrożona przez kraje członkowskie do 5 grudnia 2010 r.  

CIRE.PL, PAP, 21 marca 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, kwiecień
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, kwiecień

GAZPROM podjął ostateczną decyzję o budowie zakładu we Władywostoku 

Zarząd Gazpromu podjął ostateczną decyzję o budowie zakładu skraplania gazu ziemnego w pobliżu Władywostoku. W ten sposób przedsięwzięcie wchodzi w fazę inwestycyjną. Decyzja ta stanowi punkt wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji. Zakład skraplania gazu ziemnego stanowić będzie część projektu Vladivostok-LNG. Będzie on zlokalizowany na Półwyspie Łomonosowa. W zakładzie będą znajdowały się 3 linie skraplania gazu o mocy produkcyjnej 5 milionów ton LNG każda. Pierwsza linia zostanie uruchomiona w 2018 r. Gaz do zakładu będzie dostarczany z centrów wydobywczych w Sachalinie, Jakucji i Irkucku. Wyprodukowane LNG przeznaczone będzie na rynki państw Azji i Pacyfiku. W ciągu miesiąca Gazprom ma przygotować plan niezbędnych środków dla uruchomienia projektu. Plan obejmie m.in. powołanie w tym roku spółki celowej i prowadzenie negocjacji z odbiorcami LNG. 

CIRE.PL, 23 lutego 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża Winna Góra w okolicy Poznania. Wydobycie wyniesie ok. 15 mln m sześc. gazu rocznie przez pierwsze 2–3 lata. Zasoby wydobywalne złoża to ok. 200 mln m sześc., ale jest ono położone stosunkowo blisko złóż eksploatowanych, co znacząco obniżyło koszty jego zagospodarowania. Wydobywany gaz przesyłany jest do kopalni gazu Radlin, znajdującej się ok. 10 km od złoża Winna Góra. Złoże znajduje się na koncesji Kórnik-Środa Wielkopolska. PGNiG jest właścicielem koncesji oraz operatorem i posiada 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów należy do spółki FX Energy. 

CIRE.PL, 1 lutego 2013 r. 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty

Większe dofinansowanie ze środków UE na terminal LNG 

Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Maksymalne dofinansowanie wzrosło z 456 mln zł do 551,8 mln zł – podała w komunikacie spółka Polskie LNG. Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) przyznały dodatkowe środki finansowe pozytywnie oceniając postępy prac w projekcie. Polskie LNG wykorzystało dotychczas ponad 300 mln zł z wcześniej przyznanej kwoty 456 mln zł. Zwiększenie środków było możliwe z uwagi na Decyzję Komisji Europejskiej z 2011 r., wyznaczającej maksymalną kwotę pomocy publicznej na terminal LNG w wysokości 925 mln zł. „Dofinansowanie ze środków POIiŚ wpłynie na obniżenie taryfy, co oznacza, że usługi świadczone przez terminal w czasie jego eksploatacji będą tańsze dla naszych potencjalnych klientów” – powiedział Rafał Wardziński, prezes zarządu spółki Polskie LNG. 

CIRE.PL, 7 stycznia 2013 

Czytaj więcej...Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń
Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, styczeń

Światowe rezerwy ropy i gazu rosną od kilku lat 

W latach 2007–2011 rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego będące własnością 75 wiodących przedsiębiorstw z sektora paliwowego wzrosły odpowiednio o 14% i 27%. Stało się tak pomimo napięć politycznych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rezerwy gazu i ropy rosną głównie w rezultacie rewolucji „łupkowej” w USA i Kanadzie – wynika z raportu „Global Oil & Gas Reserves Study 2012” firmy doradczej Ernst & Young. Wzrost rezerw węglowodorów to wynik zarówno odkryć nowych złóż, jak i rozwoju technologii umożliwiającej ich komercyjną eksploatację. Liderem wydobycia węglowodorów na skalę światową stają się USA. Według raportu Energy Information Administration, USA mogą stać się największym producentem ropy naftowej na świecie, detronizując Arabię Saudyjską i Rosję. Bazą do przygotowania raportu Ernst & Young była szczegółowa analiza działań 75 wiodących firm z sektora paliwowego i gazowego z całego świata w latach 2007–2011. 

CIRE.PL, 17 grudnia 2012 r. 

Czytaj więcej...Międzynarodowe Targi Chemiczne, 14-15.11.2012, Płock
Międzynarodowe Targi Chemiczne, 14-15.11.2012, Płock

W dniach 14-15.11.2012 r. odbedą się w Płocku Międzynarodowe Targi Chemiczne. Dla ponad 90 wystawców bedzie to okazja na zaprezentowanie swoich produktów i usług, a samym targom towarzyszyć bedzie konferencja, której tematyka dotyczyć będzie innowacji w przemyśle chemicznym. 

 

Moderatorami poszczególnych dyskusji bedą m.in.: 

 • doc. dr inż. Małgorzata Petzel i dr inż. Katarzyna Boczkowska (ekspertki z Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej),
 • dr Czesław Bugaj (PKN Orlen)
 • dr inż. Beata Altkorn, Kierownik Zakładu Analiz Naftowych INIG.
| KomentarzeMiędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2012 - zakończona
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2012 - zakończona

W dniach 17–20.09.2012 r. Instytut Nafty i Gazu był organizatorem kolejnej edycji Konferencji GEOPETROL 

nt.: Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. 

| Komentarze Czytaj więcej...Rzeczpospolita łupkowa. Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych
Rzeczpospolita łupkowa. Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych

Rzeczpospolita łupkowa – puśćmy wodze fantazji. Oto nastaje czas Polski bogatej, bez konfliktów o podział corocznego budżetu, z malejącymi opłatami za energię. Po prostu zamożny i bezpieczny pod względem energetycznym kraj… Czy może to stać się rzeczywistością za sprawą wielkiego bogactwa, które – jak okazało się niedawno – kryje nasza ziemia?  

Recenzje | Komentarze Czytaj więcej...Konferencja FORGAZ 2012, Pomiar ilości i jakości gazu, Muszyna, 11-13 stycznia 2012
Konferencja FORGAZ 2012, Pomiar ilości i jakości gazu, Muszyna, 11-13 stycznia 2012

Tematyka Konferencji obejmować będzie całokształt zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu. 

 

 

Aktualności - Wydarzenia Czytaj więcej...II Polski Kongres Geologiczny
II Polski Kongres Geologiczny

W dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju  

odbędzie się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „GEOLOGIA JEDNA?!” 

Aktualności - Wydarzenia Czytaj więcej...Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników
Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników

03–05.11.2011 r., podczas Wystawy IWIS-2011 w Warszawie, odbył się I Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Rok 2011 obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Chemii oraz Rok Marii Skłodowskiej-Curie. 

Aktualności - WydarzeniabannerbannerbannerInstytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków

tel: +48 12 421 00 33
fax: +48 12 430 38 85


ul. Bagrowa 1
30-733 Kraków

tel: +48 12 653 25 12
fax: +48 12 653 16 65


ul. Łukasiewicza 1
32-094 Kraków

tel: +48 12 617 75 28
fax: +48 12 617 75 22

Oddział Warszawa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

tel: +48 22 632 17 99
fax: +48 22 632 63 13

Oddział Krosno
ul. Armii Krajowej 3
38-400 Krosno

tel: +48 13 43 689 41
fax: +48 13 43 679 71